Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Ber om støtte til søppelfiske

Tom Løchen (H) og Yngvar Monstad (MDG) ber om et lokalt initiativ for søppelfiske i en interpellasjon i kommunestyret 24. mai.

Åpen · Publisert 15:00, 18 mai 2017

Kjære ordfører,

ettersom jordas befolkning vokser, øker presset på natur og miljø, blant annet i form av forurensning og forsøpling. Et voksende problem er marin forsøpling, særlig i form av plastavfall som ikke brytes ned, men omdannes til mikroskopiske plastbiter som tas opp i næringskjeden og kommer tilbake på matfatet vårt. En malaysisk forskningsrapport avdekket for eksemplel nylig mikroplast i 15 av 16 havsalt fra åtte forskjellige land, og forskerne advarer om at dette bare er en av mange kilder til mikroplast i matskapet vårt.

Hver dag havner rundt 20 000 tonn plastavfall i havet. Rundt 15% av dette driver i land på strender og langs kystlinjer, like mye blir drivende rundt i havstrømmene, mens de resterende 70% synker til bunns. Over tid brytes plasten ned til mindre biter og blir en del av næringskretsløpet, men den forsvinner aldri. Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklingen vil det innen 30 år være mer søppel enn fisk i havet, ifølge en internasjonal rapport fra World Economic Forum. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet iverksatt et prøveprosjekt hvor fiskere i Tromsø, Egersund og Ålesund får levere avfall de får i sine fiskeredskaper kostnadsfritt til gjenvinning.

Vi har ønsket at også fiskerne i Søgne skal få samme muligheten til å rydde opp på havbunnen uten at de skal bære kostnadene ved det, og har derfor forsøkt å få Søgne innlemmet i ordningen, uten hell. Vi vet at mange av fiskerne er svært positive til tiltaket, derfor ber vi nå ordføreren om å legge fram en sak for formannskapet hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at formannskapet eventuelt kan bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel i en låsbar container i Høllen. Vi har fått signaler fra Norsk Gjenvinning om at de vil bære halvdelen av kostnadene, og ber derfor om at man tar kontakt for et mulig prisoverslag. Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

Tom Løchen (Høyre) og Yngvar Monstad (Miljøpartiet De Grønne)

Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

Lajla Elefskaas benyttet seg av åpen spørretid

Politikk Åpen spørretid K1-forkjemperen Lajla Elefskaas benyttet seg i torsdagens kommunestyremøte i Søgne av muligheten for innbyggere til å stille spørsmål. Her er...

Her er de beste legekontorene

Nyheter Test Forbrukerrådet har testet hvert eneste av landets legekontorer. Bare noen få av dem blir «godkjent». Søgne og Songdalen er blant de som kommer bedre...

Forbedringer i vente

Nyheter Info: Til tross for en plassering "midt på treet" mottar legesenterene få tilbakemeldinger om for lite informasjon.

Ber om nedsatt fartsgrense for å trygge myke trafikanter

Politikk Innspill om trafikksikkerhet fra Søgne plan- og miljøutvalg til Statens Vegvesen.

Stem på årets navn her

Og de nominerte er …

Søgne: I ei uke har nomineringen av kandidater til "Årets navn i Søgne 2017" pågått. 14 navn er på lista.

Personlig

Mitt liv som dyremishandler

Forleden dag mottok jeg innbetalingsblanketten for medlemskontingent i Dyrenes Beskytter Kristiansand for 2018. Den er på 300 kroner, et beløp jeg...

Hørt eller sett noe?

Klikk her for å sende inn til avisa.

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Roar V. Osmundsen, 412 44 323
Markedssjef: Anita Bakkevold, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke