bsnett.no

Ber om støtte til søppelfiske

Tom Løchen (H) og Yngvar Monstad (MDG) ber om et lokalt initiativ for søppelfiske i en interpellasjon i kommunestyret 24. mai.

Åpen · Publisert 15:00, 18 mai 2017

Kjære ordfører,

ettersom jordas befolkning vokser, øker presset på natur og miljø, blant annet i form av forurensning og forsøpling. Et voksende problem er marin forsøpling, særlig i form av plastavfall som ikke brytes ned, men omdannes til mikroskopiske plastbiter som tas opp i næringskjeden og kommer tilbake på matfatet vårt. En malaysisk forskningsrapport avdekket for eksemplel nylig mikroplast i 15 av 16 havsalt fra åtte forskjellige land, og forskerne advarer om at dette bare er en av mange kilder til mikroplast i matskapet vårt.

Hver dag havner rundt 20 000 tonn plastavfall i havet. Rundt 15% av dette driver i land på strender og langs kystlinjer, like mye blir drivende rundt i havstrømmene, mens de resterende 70% synker til bunns. Over tid brytes plasten ned til mindre biter og blir en del av næringskretsløpet, men den forsvinner aldri. Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklingen vil det innen 30 år være mer søppel enn fisk i havet, ifølge en internasjonal rapport fra World Economic Forum. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet iverksatt et prøveprosjekt hvor fiskere i Tromsø, Egersund og Ålesund får levere avfall de får i sine fiskeredskaper kostnadsfritt til gjenvinning.

Vi har ønsket at også fiskerne i Søgne skal få samme muligheten til å rydde opp på havbunnen uten at de skal bære kostnadene ved det, og har derfor forsøkt å få Søgne innlemmet i ordningen, uten hell. Vi vet at mange av fiskerne er svært positive til tiltaket, derfor ber vi nå ordføreren om å legge fram en sak for formannskapet hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at formannskapet eventuelt kan bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel i en låsbar container i Høllen. Vi har fått signaler fra Norsk Gjenvinning om at de vil bære halvdelen av kostnadene, og ber derfor om at man tar kontakt for et mulig prisoverslag. Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

Tom Løchen (Høyre) og Yngvar Monstad (Miljøpartiet De Grønne)

Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

Få Budstikkas nyhetsbrev hver fredag

* indicates required
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke