bsnett.no

Ber om støtte til søppelfiske

Tom Løchen (H) og Yngvar Monstad (MDG) ber om et lokalt initiativ for søppelfiske i en interpellasjon i kommunestyret 24. mai.

Åpen · Publisert 15:00, 18 mai 2017

Kjære ordfører,

ettersom jordas befolkning vokser, øker presset på natur og miljø, blant annet i form av forurensning og forsøpling. Et voksende problem er marin forsøpling, særlig i form av plastavfall som ikke brytes ned, men omdannes til mikroskopiske plastbiter som tas opp i næringskjeden og kommer tilbake på matfatet vårt. En malaysisk forskningsrapport avdekket for eksemplel nylig mikroplast i 15 av 16 havsalt fra åtte forskjellige land, og forskerne advarer om at dette bare er en av mange kilder til mikroplast i matskapet vårt.

Hver dag havner rundt 20 000 tonn plastavfall i havet. Rundt 15% av dette driver i land på strender og langs kystlinjer, like mye blir drivende rundt i havstrømmene, mens de resterende 70% synker til bunns. Over tid brytes plasten ned til mindre biter og blir en del av næringskretsløpet, men den forsvinner aldri. Dersom vi ikke klarer å snu denne utviklingen vil det innen 30 år være mer søppel enn fisk i havet, ifølge en internasjonal rapport fra World Economic Forum. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet iverksatt et prøveprosjekt hvor fiskere i Tromsø, Egersund og Ålesund får levere avfall de får i sine fiskeredskaper kostnadsfritt til gjenvinning.

Vi har ønsket at også fiskerne i Søgne skal få samme muligheten til å rydde opp på havbunnen uten at de skal bære kostnadene ved det, og har derfor forsøkt å få Søgne innlemmet i ordningen, uten hell. Vi vet at mange av fiskerne er svært positive til tiltaket, derfor ber vi nå ordføreren om å legge fram en sak for formannskapet hvor det gis en kostnadsberegning for et slikt tiltak, slik at formannskapet eventuelt kan bevilge midlene som trengs for å gi fiskerne mulighet til å levere søppel i en låsbar container i Høllen. Vi har fått signaler fra Norsk Gjenvinning om at de vil bære halvdelen av kostnadene, og ber derfor om at man tar kontakt for et mulig prisoverslag. Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

Tom Løchen (Høyre) og Yngvar Monstad (Miljøpartiet De Grønne)

Vi estimerer tiltaket til å koste kommunen i størrelsesorden 10 000 kroner per år, og i tillegg til å rense havet, gi fiskerne bedre arbeidsforhold og på sikt gi oss tryggere sjømat, vil det videre forsterke omdømmet vårt som en foregangskommune på klima- og miljøområdet.

– Etableringen på Tangvall har gått over all forventning

Nyheter Ett år på Tangvall Tangvall: 16. juni har Euronics vært ett år på Tangvall. Robert Fredriksen og Kenneth Bakke sier at året på Tangvall har gått over all forventing.

Kraftig handle- økning i Søgne

Nyheter Øker: Omsetningen i detaljhandelen økte med hele åtte prosent per innbygger i Søgne i fjor. Utviklingen er dermed klart bedre enn gjennomsnittet.

Derfor er det billigere

Nyheter Timesats Søgne/Songdalen: 1808. Vennesla: 1090 Oppmåling: I Vennesla har de faste takster for fradeling basert på tomtens størrelse. Det gir stor prisforskjell sammenlignet med Søgne og Songdalen.

Søgne top 20

Hvilken låt er din favoritt?

Stem på din favoritt ved å klikke her.

Hørt eller sett noe?

Klikk her for å sende inn til avisa.

Når noen snakker sammen

Ukens leder Et munnhell for politiske interesserte er uttrykket "Noen av oss har snakket sammen". Det knyttes til tidligere Ap-statsminister Einar Gerhardsen og...

Søk i Songdalens postjournal

Søk i Søgnes postjournal

Personlig

Hasta la vista, baby

Signert Dette blir siste signert jeg skriver på en lang stund. Med en mage som tilsvarer tre vannmeloner, går jeg nå ut i mammapermisjon. For så heldig er... onsdag 05:37
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Roar V. Osmundsen, 412 44 323
Markedssjef: Anita Bakkevold, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke