bsnett.no

Søgne: Rådmann Kim Høyer Holum har gitt ordfører Astrid Hilde svar på forespørsel om alkohol i forbindelse med sommerfesten for ansatte. Arkivfoto

Beskjeden alkoholutgift

Utgifter til alkohol på Søgne kommunes sommerfest utgjorde 28 000 av 204 000 kroner. «En liten del av utgiftene», står det i sakspapirene.

Publisert 11:32, 12 okt 2017

Ordfører ba i formannskapets septembermøte om en redegjørelse rundt alkoholservering.

– Gjennomføringen av sommerfesten til kommunen. Jeg ønsker å vite kostnaden totalt, ikke fordi jeg ikke ønsker en fest. Grunnen til jeg tar det opp er at jeg har fått innspill om alkoholbruk på kommunale fester.

Hun ønsket en redegjørelse om praksis i forhold til alkohol på kommunale tilstellinger og sommerfesten spesielt.

– Hvis det var fri bar, så er det fra en arbeidsgivers ståsted uetisk. En skal ha bonger og begrensing. Det er få arbeidsgivere som tilbyr fri bar i dag ut fra respekt for at noen har problem med alkohol og skal ikke legge til rette for det. Dere må undersøke hvordan det ble praktisert og hva som var tanken, var ordførerens bestilling.

Til behandling i formannskapet

I sakspapirene til førskommende formannskapsmøte 18. oktober kommer rådmannen med en redegjørelse for hva sommerfesten kostet og Søgne kommunes retningslinjer vedrørende alkoholservering på kommunale tilstellinger. Rådmannen avslutter redegjørelsen med en kommentar om hvor kjempehyggelig det er for han som rådmann å kunne vise at det settes pris på de ansatte i kommunen ved å invitere til en årlig sommerfest for alle ansatte. Han henviser også til at det var Hjemmetjenesten som i år hadde ansvar for festen.

Alkoholutgifter

I følge saksutredeningen kostet sommerfesten totalt 204 000 kroner, i det inngår utgifter til alkohol på 28000 kroner. Det var i overkant av 300 ansatte som deltok på festen.

Hele saksutredningen kan leses her

Få Budstikkas nyhetsbrev hver fredag

* indicates required

Det kan bli dramatisk

Nyheter Formangel for hesteeiere

De klarer å overleve i kulpene

Nyheter Tørkesommeren
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke