Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Illustrasjonsfoto: Konfliktrådet

Færre saker inn for konfliktrådet

Konfliktrådet i Agder har hatt en nedgang i sakstallet på 12%.

Publisert 08:40, 9 jan 2018

Ned: Konfliktrådet i Agder har hatt en nedgang i sakstallet på 12%.

Det er de sivile sakene som har avtatt. Samtidig så mekles det like mange saker som før. Det betyr at færre takker nei til å gjøre opp en sak gjennom mekling.

Innkomne saker er redusert fra 508 i 2016 til 444 i 2017, men konfliktrådet fikk like mange straffesaker og henlagte straffesaker til behandling i 2017 som i 2016. Voldssaker (16%) er det mest av. Det følger trenden fra tidligere år selv om antallet gikk ned fra 106 i 2016 til 81 i 2017. Øvrige saker:

• Naskerisaker (15 %)

• Skadeverk (12 %)

• Trusler (10 %)

• Krenkelser (5 %)

• Nærmiljøkonflikter (6 %) – f.eks nabokonflikter, husdyrhold, borettslagskonflikter

«Det har vært en gledelig utvikling de senere år i aldersgruppen under 15 år. I 2016 var det 52 gjerningspersoner i den aldersgruppen, 37 personer i 2016 og kun 25 personer i 2017 – altså en halvering på to år. I aldersgruppen 20 til 40 år har det også vært en betydelig nedgang,» står det i pressemeldingen.

Aldersspennet 15-18 år utgjør den største gruppen med 264 personer. Her har det vært en jevn økning de siste årene. Dette kan ha sammenheng med at konfliktrådene fra 2014 er ansvarlig for gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

«I løpet av 2017 har vi i Agder fått inn 21 nye saker der ungdommene er dømt til slike straffer. Det gjelder de som har begått alvorlige og/eller gjentatt kriminalitet. Ungdommene må møte dem de har påført en skade til en reflekterende og gjenopprettende samtale. De må videre forplikte seg til å følge en ungdomsplan med ulikekrav over den perioden straffen varer og ha jevnlige møter med et oppfølgingsteam bestående av privat og offentlig nettverk. 21 ungdommer har i løpet av 2017 fullført straffegjennomføringen. For 16 ungdommer ble det brudd. Sist år har vi registrert 17 saker fra fengslene i Agder,» står det videre.

Meklingsmøtene i konfliktrådets regi har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden som har oppstått ved lovbrudd eller konflikten. Meklingsmøtet ledes av en eller to upartiske meklere.

På landsplan: Konfliktrådene i Norge har hatt en økning i antall saker det siste året på fire prosent. Fra 7417saker i 2016 til 7718 i 2017. Voldssaker er den største kategorien, men den største økningen kommer i saker med seksualkriminalitet/krenkelse der det har vært en tredobling i løpetav de tre siste årene.

I løpet av 2017 fikk 369 lovbrytere mellom 15-18 år ungdomsoppfølging, mens 38 fikk ungdomsstraff.

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med ca 500 meklere.


 

Få Budstikkas nyhetsbrev hver fredag

* indicates required

Ukens gratulasjoner

Gratulasjoner

Populær gjest på Songdalstunet

Nyheter Besøkshunden Mille (7)

Folkestyre på tynn is

Debatt Leserbrev

Ordfører Astrid Hilde skal granskes

Politikk Søgne kommunestyre

Rådmannen avbrøt enighet

Nyheter Rettsaken

Personlig

Ukens gratulasjoner

Du må være innlogget for å se alle gratulasjonene.  Vil du sende inn en gratulasjon?  Klikk her og fyll ut. Eller send til personlig@bsnett.no innen...
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Nygaard, 412 44 323
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke