bsnett.no

Reformfatalismen

Debatt · Publisert 20:05, 6 des 2017

Regjeringa gjennomfører reformer i et svimlende tempo og antall. Det har ført til Stortingsvedtak som beviselig er fattet på feil grunnlag. De som med god grunn krever gjenopptaking, risikerer likevel straks å bli stemplet som sidrumpa bakstrevere. Slik er ikke en rettsstat verdig. Etter all overkjøring av folkeviljen brer det seg også en resignasjon. «Ja, ja, utviklinga går vel den veien». Har vi blitt en nasjon av reformfatalister?

Jan Tore Sanner påstår at Trygve Slagsvold Vedum må få kink i nakken av å se seg så mye tilbake, men det er ikke bare i region- og kommunereformene de såkalt «fremoverlente» bruker en retorikk hvor «reversering» har blitt et skjellsord. Helt åpenbare saksbehandlingsfeil, utilbørlige prosesser, tvilsomme regnestykker og ren desinformasjon blir forsøkt feid under teppet med det samme mantra: «Nå må vi se framover!»

Milliardoverskridelser har vi sett før når Forsvaret er på flyttefot. Med nedleggelsen av Andøya flystasjon ligger det an til ny rekord. På det helt utvilsomt mest naturlige utgangspunktet for maritim overvåkning er alle fasiliteter og infrastruktur på plass samt rikelig med arealer for eventuelle utvidelser. Gjennom seksti år har de bygget opp et enestående fagmiljø og utført sitt samfunnsoppdrag på en utmerket måte. Foruten en tverrvindbane har Andøya parallell taxebane som kan erstatte hovedbanen om den blir satt ut av spill. Selv om en ser bort fra de «skarve» 4,2 milliardene regjeringa sier det skal koste, hvilken fornuft er det å bygge nytt, lenger unna operasjonsområdet, der det er fysisk umulig med mer enn én rullebane og øvrig plassmangel vil skape konflikt med sivil flytrafikk og naturvernhensyn?

Det er ikke farlig å reise til Evenes, men i likhet med mange andre norske flyplasser har den sine utfordringer og begrensninger grunnet vær og topografi. Andøya, med hav på tre kanter, har derfor også klare operasjonsmessige fortrinn. Flyttinga, viden fordømt i militær- og luftfartsmiljøet, forsøkes legitimert med vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip. En ekstern utredning viser at ekstraregningen kan bli en «mong» eller to. Daværende forsvarsminister avfeide rapporten uten å ha lest den. Under besøk på Andøya unngikk hennes etterfølger å møte annerledes tenkende og virker like uinteressert i å se på tallene på nytt. Er reverseringsfobien virkelig så sterk at sentralmakta blindt vil drive gjennom et militært, samfunnsmessig og økonomisk feilgrep av enorme dimensjoner?

KrFs gjennomslag for en minstenorm for lærertetthet i grunnskolen hadde en pris? Hestehandelen forpliktet dem nemlig til å støtte regjeringens kompetansekrav. Heri ligger litt av et paradoks, for hvordan skal de få tak i nok lærere? Nye opptakskrav stenger mange fra utdanninga, og avskiltinga av tusenvis av lærere med lang og tro tjeneste i den norske skole opprettholdes. Det er ikke rart at en stolt yrkesgruppe føler seg frustrert og tråkka på. Erfaring blir ikke verdsatt slik det fortjener og de blir utsatt for det helt uhørte at endringene har tilbakevirkende kraft. Et normalt knesatt prinsipp i et sivilisert samfunn brytes således fordi reversering; nei, Gud forby! selv for KrF.

I kommunereformen vrimler det av prosesser så uryddige at de burde vært nullstilt. Dette avsløres blant annet i en rapport om folkeavstemningene. I fem kommuner var ikke det å stå alene engang et alternativ. Ellers pekes det på andre mangler og kritikkverdige forhold. Regjeringas foretrukne metode, såkalte innbyggerundersøkelsen, skjemmes i stor grad av ledende spørsmål. Likevel har både tja og ja, uansett med hvor liten margin, alltid blitt tatt til følge. Rungende nei ved begge metoder har derimot i alt for mange tilfeller blitt ignorert.

På Sørlandet finner vi noen av de verste overtrampene. Songdalen ville ikke slå seg sammen med Kristiansand, men kommunestyret åpnet for at dersom Søgne sa ja, måtte de også gjøre det. Da Søgne ville stå alene, burde saken ha vært avgjort. Da hadde man ikke regnet med ordførernes og andre sammenslåingstilhengeres utilbørlige framferd. Gjennom grov manipulering ble det kommunisert at det her var to ja-kommuner som åpnet for bruk av tvang mot den tredje.

Stortingsvedtaket 8/6 ble altså fattet på dokumenterbart feil grunnlag. Hvis det blir stående, vil det således være en skamplett på det norske folkestyret. Med håp om at vi fortsatt har et slikt, har langt over halvparten av de stemmeberettigede i nabokommunen Marnardal nå skrevet under på et opprop om å stanse en annen tvangssammenslåing, der med Lindesnes og Mandal. Begge Stortingsvedtak ble fattet med én stemmes overvekt. Ved valget tapte H/FrP/V det flertallet, men KrF er tydeligvis redd for å tråkke dem for mye på tærne ved å sikre reversering.

Forsand derimot er KrF er villig til å redde. Det skulle også bare mangle. I et antagelig fåfengt håp om å beholde ferga over fjorden også etter åpninga av Ryfast lenger nord, var de i utgangspunktet innstilt på å si ja til Sandnes. Da flertallet snudde, trenerte Forsands H-ordfører saken slik at intet nei-vedtak kunne fattes før Stortingsbehandlinga. Fra statsviterhold ble dette betegnet som maktmisbruk. Også Fylkesmannen ga påpakning. At regjeringa likevel ikke snur, er vel ingen bombe, men her vil heller ikke AP reversere. Det vil lokallaget i Forsand, men sentralt er det tydeligvis viktigere å hjelpe en imperialistisk AP-ordfører i Sandnes med å tilegne seg fossekraft og Preikestolen i et område som geografisk ikke henger i hop med byen hans.

Regionreformen er et ytterligere bevis på at Norge ikke er det demokratiske fyrtårn vi liker å tro landet er. Her er hastverkselementet spesielt fremtredende og den gjennomføres uten ordentlig utredning og sedvanlig høyringsrunde. Med rekordlav entusiasme og uten troverdig begrunnelse halter den i vei mot geografiske misfostre knapt noen ønsker seg. Er det ikke da på tide å riste av seg skjebnetro og tåle å bli kalt gammeldags. Reverseringer er mye bedre for land og folk enn å bli offer for reformfatalismen.

Per Gunnar Stensvaag

Om forslag rett i fleisen

Debatt Tilsvar til Steffen Aarhus mandag 09:46

Reformfatalismen

Debatt Regjeringa gjennomfører reformer i et svimlende tempo og antall. Det har ført til Stortingsvedtak som beviselig er fattet på feil grunnlag. De som... onsdag 20:05

Om fulle sjøfolk

Debatt Med henvisning til BSnett 5te med referat fra «budsjettkameratenes» møte med media noteres at Christian Eikeland, FRP stadfester at de, les... onsdag 18:13

Sol over Høllen

Lesernes budstikke Takk til Siv Reinertsen som har sendt oss bilde. onsdag 12:21

Rettssaken vi ikke kan tie i hjel

Ukens leder Søgne: I tiden fremover vil det bli skrevet mye negativt om Søgne når varslingssaken kommer opp for retten siste uke før jul. Det hører til pressens... onsdag 05:00

Julekonserter med Tuntrallen

Plakaten Nodeland: I løpet av de siste ukene har det vært god lyd i foajeen på Tunballen skole. Tuntrallen har øvet på sanger til julekonsertene. tirsdag 12:08

Demokrati er dialog

Debatt Annethvert år er det valg, vekselvis stortingsvalg og kommune- / fylkestingsvalg. Da står partiene på gater og torg med sine telt og bord. De deler... mandag 13:42

Forslag rett i fleisen

Debatt Tilsvar til budsjett forslaget som kommer som et elendig forslag og som en rett i fleisen helt opp mot jul . torsdag 10:25

Punktum for en dårlig reform

Ukens leder Sist uke kom nyheten om at KrFs stortingsgruppe ikke går inn for reversering av vedtaket om å tvangssammenslå flere norske kommuner, med unntak av i... onsdag 05:01

Tvangssammenslåingen, tilsvar – ordfører Johnny Greibesland

Debatt Først nivået til ordførerne i Songdalen og Søgne når en innbygger – dvs. undertegnede – ber om forklaring på kommunestyrevedtaket i saken som er... mandag 15:29

Flere hundre krabber

Lesernes budstikke Innsendt Takk til Mona Ertzeid Opsahl som har sendt oss bildet av krabbefangsten. mandag 10:09

Kommentar til ordfører Johnny Greibeslands svar

Debatt Mening Kommentar til ordfører Johnny Greibeslands svar på Are Brennes innlegg i Budstikka 13.november. torsdag 21:19

En bønn til bilister

Lesernes budstikke Kjør forsiktig Takk til Ayu Dewi Aarvak som deler denne oppfordringen med bsnett. torsdag 13:41

Fellesskap rundt matfatene

Lesernes budstikke Gjervoldstad Innsendt: Takk til Solveig Nordkvist som har sendt oss bilde av en felles matstund for ekorn og fugler på Gjervoldstad. onsdag 15:07

Nå er det vel snart nok?

Debatt Skolesaken i Songdalen er vedtatt. Der skal bygges skole på Rosseland, og en flerbrukshall(forutsatt tilsagn fra fylkeskommunen som har skrevet i... onsdag 07:22

En test for demokratiet

Ukens leder Temaet skolestruktur er sjeldent kjedelig i Songdalen. Etter at et knapt flertall i kommunestyret gikk inn for å flytte fremtidig skole fra Vollan... onsdag 07:22

Tuden på vinkartongen

Debatt Innlegg Den er det ikke enkelt å forholde seg til. Først skal man trykke inn den perforerte pappen, man da forsvinner jo heile greia innover og er umulig å... mandag 17:53

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt Innsendt Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører... onsdag 14:47

Intet nytt under solen – ei heller under Furre!

Debatt Kristiansands ordfører, Harald Furre, er ute i Fædrelandsvennen den 30 oktober med lokkeluren og prøver å fortelle hvor fantastisk alt skal bli i Nye... onsdag 12:20
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Roar V. Osmundsen, 412 44 323
Markedssjef: Anita Bakkevold, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke