bsnett.no

Reformfatalismen

Debatt · Publisert 20:05, 6 des 2017

Regjeringa gjennomfører reformer i et svimlende tempo og antall. Det har ført til Stortingsvedtak som beviselig er fattet på feil grunnlag. De som med god grunn krever gjenopptaking, risikerer likevel straks å bli stemplet som sidrumpa bakstrevere. Slik er ikke en rettsstat verdig. Etter all overkjøring av folkeviljen brer det seg også en resignasjon. «Ja, ja, utviklinga går vel den veien». Har vi blitt en nasjon av reformfatalister?

Jan Tore Sanner påstår at Trygve Slagsvold Vedum må få kink i nakken av å se seg så mye tilbake, men det er ikke bare i region- og kommunereformene de såkalt «fremoverlente» bruker en retorikk hvor «reversering» har blitt et skjellsord. Helt åpenbare saksbehandlingsfeil, utilbørlige prosesser, tvilsomme regnestykker og ren desinformasjon blir forsøkt feid under teppet med det samme mantra: «Nå må vi se framover!»

Milliardoverskridelser har vi sett før når Forsvaret er på flyttefot. Med nedleggelsen av Andøya flystasjon ligger det an til ny rekord. På det helt utvilsomt mest naturlige utgangspunktet for maritim overvåkning er alle fasiliteter og infrastruktur på plass samt rikelig med arealer for eventuelle utvidelser. Gjennom seksti år har de bygget opp et enestående fagmiljø og utført sitt samfunnsoppdrag på en utmerket måte. Foruten en tverrvindbane har Andøya parallell taxebane som kan erstatte hovedbanen om den blir satt ut av spill. Selv om en ser bort fra de «skarve» 4,2 milliardene regjeringa sier det skal koste, hvilken fornuft er det å bygge nytt, lenger unna operasjonsområdet, der det er fysisk umulig med mer enn én rullebane og øvrig plassmangel vil skape konflikt med sivil flytrafikk og naturvernhensyn?

Det er ikke farlig å reise til Evenes, men i likhet med mange andre norske flyplasser har den sine utfordringer og begrensninger grunnet vær og topografi. Andøya, med hav på tre kanter, har derfor også klare operasjonsmessige fortrinn. Flyttinga, viden fordømt i militær- og luftfartsmiljøet, forsøkes legitimert med vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip. En ekstern utredning viser at ekstraregningen kan bli en «mong» eller to. Daværende forsvarsminister avfeide rapporten uten å ha lest den. Under besøk på Andøya unngikk hennes etterfølger å møte annerledes tenkende og virker like uinteressert i å se på tallene på nytt. Er reverseringsfobien virkelig så sterk at sentralmakta blindt vil drive gjennom et militært, samfunnsmessig og økonomisk feilgrep av enorme dimensjoner?

KrFs gjennomslag for en minstenorm for lærertetthet i grunnskolen hadde en pris? Hestehandelen forpliktet dem nemlig til å støtte regjeringens kompetansekrav. Heri ligger litt av et paradoks, for hvordan skal de få tak i nok lærere? Nye opptakskrav stenger mange fra utdanninga, og avskiltinga av tusenvis av lærere med lang og tro tjeneste i den norske skole opprettholdes. Det er ikke rart at en stolt yrkesgruppe føler seg frustrert og tråkka på. Erfaring blir ikke verdsatt slik det fortjener og de blir utsatt for det helt uhørte at endringene har tilbakevirkende kraft. Et normalt knesatt prinsipp i et sivilisert samfunn brytes således fordi reversering; nei, Gud forby! selv for KrF.

I kommunereformen vrimler det av prosesser så uryddige at de burde vært nullstilt. Dette avsløres blant annet i en rapport om folkeavstemningene. I fem kommuner var ikke det å stå alene engang et alternativ. Ellers pekes det på andre mangler og kritikkverdige forhold. Regjeringas foretrukne metode, såkalte innbyggerundersøkelsen, skjemmes i stor grad av ledende spørsmål. Likevel har både tja og ja, uansett med hvor liten margin, alltid blitt tatt til følge. Rungende nei ved begge metoder har derimot i alt for mange tilfeller blitt ignorert.

På Sørlandet finner vi noen av de verste overtrampene. Songdalen ville ikke slå seg sammen med Kristiansand, men kommunestyret åpnet for at dersom Søgne sa ja, måtte de også gjøre det. Da Søgne ville stå alene, burde saken ha vært avgjort. Da hadde man ikke regnet med ordførernes og andre sammenslåingstilhengeres utilbørlige framferd. Gjennom grov manipulering ble det kommunisert at det her var to ja-kommuner som åpnet for bruk av tvang mot den tredje.

Stortingsvedtaket 8/6 ble altså fattet på dokumenterbart feil grunnlag. Hvis det blir stående, vil det således være en skamplett på det norske folkestyret. Med håp om at vi fortsatt har et slikt, har langt over halvparten av de stemmeberettigede i nabokommunen Marnardal nå skrevet under på et opprop om å stanse en annen tvangssammenslåing, der med Lindesnes og Mandal. Begge Stortingsvedtak ble fattet med én stemmes overvekt. Ved valget tapte H/FrP/V det flertallet, men KrF er tydeligvis redd for å tråkke dem for mye på tærne ved å sikre reversering.

Forsand derimot er KrF er villig til å redde. Det skulle også bare mangle. I et antagelig fåfengt håp om å beholde ferga over fjorden også etter åpninga av Ryfast lenger nord, var de i utgangspunktet innstilt på å si ja til Sandnes. Da flertallet snudde, trenerte Forsands H-ordfører saken slik at intet nei-vedtak kunne fattes før Stortingsbehandlinga. Fra statsviterhold ble dette betegnet som maktmisbruk. Også Fylkesmannen ga påpakning. At regjeringa likevel ikke snur, er vel ingen bombe, men her vil heller ikke AP reversere. Det vil lokallaget i Forsand, men sentralt er det tydeligvis viktigere å hjelpe en imperialistisk AP-ordfører i Sandnes med å tilegne seg fossekraft og Preikestolen i et område som geografisk ikke henger i hop med byen hans.

Regionreformen er et ytterligere bevis på at Norge ikke er det demokratiske fyrtårn vi liker å tro landet er. Her er hastverkselementet spesielt fremtredende og den gjennomføres uten ordentlig utredning og sedvanlig høyringsrunde. Med rekordlav entusiasme og uten troverdig begrunnelse halter den i vei mot geografiske misfostre knapt noen ønsker seg. Er det ikke da på tide å riste av seg skjebnetro og tåle å bli kalt gammeldags. Reverseringer er mye bedre for land og folk enn å bli offer for reformfatalismen.

Per Gunnar Stensvaag

Fredag den trettende

Meninger Det er den tredje arbeidsdagen hos min nye arbeidsgiver, Boreal Buss A/S. Det er den siste arbeidsdagen i uka, og det er fredag den trettende. I... mandag 17:54

Assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt opplever seg «mobbet»

Debatt En lærer har brukt Granfeldt som et dårlig eksempel/forbilde. Granfeldt mener dette tenderer til mobbing. Hvordan stiller det seg egentlig? Granfeldt... lørdag 15:00

Vet du hvilket tre dette er?

Lesernes budstikke – Jeg har sett så mange av disse flotte trærne langs veien. De er veldig fine, skriver Janne Kristiansen til bsnett. Er det noen som kan hjelpe henne... fredag 09:05

Å hogge i Norge er noe helt annet enn å avskoge regnskog

Debatt Du er på tur i skogen og etter å ha gått et stykke innover på stien åpner landskapet seg. Sola varmer i ansiktet, og du setter deg på en av de mange... søndag 13:05

Søgne kommune og skattebetalernes penger

Debatt Vi hører nå at Søgne kommune har kjøpt tomta like øst for Omsorgssenteret av Agderbygg for 22,7 millioner kroner. onsdag 12:15

Pinlig for Songdalen kommune

Ukens leder Etter at det gikk 75 m3 kloakkvann via pumpestasjonen på Birkelid og ut i Sygna 5. juni, lovet teknisk sjef i Songdalen, Stein Erik Watne, bot og... onsdag 07:00

Stopp hetsen - tenk nytt

Debatt Det kjøres en hard svertekampanje mot den nye rutebåten i Høllen. Utifra opplysninger jeg selv har fått etter samtale med Skagerak Navigation AS, så... tirsdag 11:47

Nå modnes moltene

Lesernes budstikke Molteplukking pleier ikke å være aktuelt i begynnelsen av juli. tirsdag 08:16

– Tror ikke hærverket på Strandingen er gjort med vilje

Lesernes budstikke Jeg var i campingvogn i Setesdalen, da jeg leste saken om hærverk på Innadvendt Stranding. Sjokkert? Ja, det ble jeg. Et spesielt forhold har jeg jo... mandag 09:49

Stavskjæring i Finsland

Lesernes budstikke Henrik Eftestad og Kristian Haugland avbildet ved Hønemyrsaga i forbindelse med reportasje i Agder Tidend i slutten av 70-årene. Foto: ALB Rettelse:... lørdag 07:00

Bruke hodet sammen

Ukens leder Politikerne i Songdalen ville aldri godkjent husprosjektet til rallykjendis Svein Frustøl hvis de hadde fått saken på sitt bord før. Nå nektes han... onsdag 07:00

Kommunen skal ødelegge barndomsminnet vårt!

Lesernes budstikke Barnas egen penn og stemme: Barndomsminner, dyr, ugle, ekorn, rådyr, forurensning, oksygenKommunen har tenkt å hogge ned skogen ved Feievann, som gir... tirsdag 19:19

Jordbæret - en frukt av et trekantforhold og en fransk spion

Lesernes budstikke – Sitter i Søgne og har forsket litt på hagejordbæret. Det har en litt snodig historie, skriver Hans Bentsen til bsnett. Historien til jordbæret kan... tirsdag 09:31

– Dette har jeg aldri sett før

Lesernes budstikke Det sier Floke Bredland som har sendt oss bilde av modent bringebær. Modne, store, gode kjøddmoreller er ikke uvanlig til St. Hans. Men modent... mandag 10:35

Krise på kommunehuset

Debatt Leserinnlegg Hva i all verden holder politikerne på med. Og hvordan skal vi få en stopp på "narrisismen". Søgnes innbyggere's skattepenger renner ut. Intriger, og... mandag 08:58

Årets første blåbær

Lesernes budstikke Innsendt Små, men smakfulle, melder Åge Sløgdal søndag 19:20
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke