Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt · Publisert 14:47, 15 nov 2017

Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører for hele kommunen, ombud for innbyggerne; dessuten møteleder for kommunestyret og har medansvar for at sakene blir behandlet i samsvar med reglement/lovverk. Viktig at ordføreren har kjennskap til bestemmelsene i offentlighets-/forvaltingslov. Ordfører har også en viktig rolle utover kommunegrensene som "ambassadør". Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk, også om ordføreren selv ikke liker dem. Ved sin måte å være på må ordfører være et eksempel for andre hva angår vanlig folkeskikk.

I innlegg – Budstikka, 30. 8. – spurte undertegnede ordførerne i Søgne og Songdalen om å forklare vedtaket i Songdalen kommunestyre 22. 6. 2016 vedr. kommunesammenslåing (poengterte at innbyggerne har krav på forklaring).  

Bakgrunnen for innlegget var at Stortingets tvangsvedtak ble fattet på grunnlag av følgende konklusjon (Prop 96 S): "To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing.", "Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for en sammenslåing...". 

Dette er uakseptabelt feil. Faktum er at to av de tre kommunestyrene vedtok nei og at både Søgne og Songdalens vedtak sperrer. – Songdalen kommunestyres betingelse for å si ja – ref vedtaket – var at Søgne vedtok ja, hvilket Søgne ikke gjorde, – og i tillegg ble i vedtaket presisert at Songdalen er en K1-kommune (vil være alene) hvis betingelsen ikke ble oppfylt. Via innlegg i pressen, uttalelser fra kommunestyrerepresentanter i Songdalen mv er bekreftet at dette var et nei-vedtak.  

Undertegnedes innlegg/spørsmål ble trykket meget synlig i Budstikkas pairutgave, lå 6 døgn på bsnett, Mest lest, – i tillegg henvist til i et annet innlegg. 

Spørsmål 1: Hvorfor svarer dere ikke?

Det forutsettes at ordførerne forstår at dette er et nei-vedtak. – Etter at saken forlot Søgne/Songdalen foregikk en lengre saksbehandling både hos Fylkesmannen og Kommunaldep som endte opp i at Songdalens nei-vedtak ble forfalsket til et ja-vedtak overfor Stortinget (Prop 96 S). Graverende unnlot man også å informere om folkets overveldende motstand mot storbysammenslåing; folkeavstemning der henholdsvis 72% og 66% var mot storby i Søgne/Songdalen, men også innbyggerundersøkelse, meningsmåling. Argumentet om at Søgne sperrer for at Songdalen kunne sammenslås med Kr sand var uriktig, førstnevntes gode økonomi ble utelatt mv og det var også andre mangler/feil. – Det henvises til mitt innlegg av 30. 8.

Saken er omtalt som den viktigste i Søgne/Songdalen på 50 år, folket og kommunestyrene i begge kommunene sa nei; i tillegg protesterte Sp/Ap – partiene ordførerne selv tilhører – så sterkt mot tvang at de åpnet for reversering. 

Ordførerne fikk info om saksbehandlingen underveis og pliktet selv å innhente info. Med bakgrunn i deres verv, og på vegne av både folket og kommunestyrevedtakene, skulle de selvsagt fulgt opp og reagert på saksbehandlingen slik at uklarheter og grove mangler/feil hadde blitt stoppet før stortingsbehandlingen. 

Spørsmål 2: Hvorfor protesterte dere ikke på/korrigerte saksbehandlingen før saken ble behandlet i Stortinget?  

Tvangsvedtaket ville sannsynligvis ikke blitt fattet om ordførervervene hadde vært bekledd med personer som hadde oppført seg slik de burde – dvs jobbet for det folket de er valgt av/representerer og deres egne partiledelsers syn. Ordførerne skulle innsett at deres oppførsel var personrelatert og urimeligheten med at slikt skulle danne grunnlag for vedtak om kommunenedleggelse samt overkjøring av folkets vilje. Med stor sannsynlighet hadde heller ikke kommunene våre blitt tvangsnedlagt om saksutredningen overfor Stortinget hadde vært redelig/riktig hvilket er totalt uholdbart. Kort tid etter at tvangsvedtaket ble fattet fikk vi dessuten et Storting med stor motstand/flertall mot tvang der en saksbehandlingsklage ville blitt betydelig vektlagt.  

Spørsmål 3: Hvorfor protesterte dere ikke på saksbehandlingen/vedtaket etter at vedtaket ble fattet?

Dersom ordførerne – mot formodning (og motsatt av nevnte andre) – mener Songdalens kommunestyrevedtak er et ja-vedtak så bes svar på følgende. 

Spørsmål 4: Hvorfor mener dere at dette er et ja-vedtak (ut fra vedtakets 2 setninger/ordlyd)?

Dersom ordførerne, hypotetisk, forklarer sistnevnte som ja-vedtak – så fikk de raskt kunnskap om at andre oppfattet vedtaket motsatt av dem selv hvilket saksbehandlingsmessig er uakseptabelt. Som ordførere /møteledere av kommunestyrene hadde de selvsagt ansvar for at kommunestyrevedtaket i denne genuint viktige saken var klart/utvetydig.  

Spørsmål 5: Hvorfor forlangte dere ikke at kommunestyrevedtaket ble omformet og med ny avstemning?

Savonmaa og historien fra Kniblingen

Meninger Januar 1937 var preget av kraftig uvær. I sør regjerte "sydosten". Det sies at sjeldent var stormene her sør så kraftige og vedvarende som dette,... fredag 19:00

Åpent brev til KrFs representanter i Søgne kommunestyre

Debatt Jeg viser til mitt innlegg i Budstikka 7. mars – Om meningers mot – flertallsbeslutning relatert til kommunestyresak PS 2218. Som det fremgikk, ble... fredag 14:30

NOK ER NOK fra flertallet

Debatt Det skriver Tor Ståle Stålesen som har bedt seg fritatt som varamedlem i Søgne kontrollutvalg. fredag 11:14

Ukens leder: Må ordne opp

Ukens leder En foreløpig tilsynsrapport slakter grunnarbeidet med muren som raste ut i Midtheilia i Songdalen under ekstremværet første helgen i oktober. Det er... onsdag 07:00

Ser du hvilken bil dette er?

Lesernes budstikke Erik Andreas (9), Emma Louise (5) og Anders Karlsen Risan har laget en Audi R8 av snø. Tusen takk til Julianne Karlsen Risan for å ha sendt inn disse... søndag 19:55

Samlet inn over 100.000 i Songdalen

Lesernes budstikke Det er tirsdag 6. mars. På rådhuset gjør komitèen de siste forberedelser før alle bøssebærerne kommer klokke 17.00. Det er fjerde året vi skal sende... lørdag 13:20

Søgne – min kommune

Meninger I over 20 år har Søgne vore min kommune. Utsynet frå terrassen har inspirert til mange refleksjonar. Ny-Hellesund har hatt ein spesiell plass i... fredag 19:00

Har Søgnes kommunestyre lov til dette?

Debatt Norske lover gir rammer for våre handlinger og virke. Hvis det er brudd på lovene uten konsekvenser, er det ikke noe vits i å ha lover. Det vil være... fredag 08:31

Morgen, middag og kveld

Lesernes budstikke Takk til Gudrun Lian Lunde som har sendt bilde av nydelig rådyr som besøker hagen hennes morgen, middag og kveld. Hun skriver at de er nesten blitt... fredag 07:06

– En utrolig spennende mulighet

Meninger Søgne kommune har sendt pressemelding om arbeidet med lederrekruttering. onsdag 19:49

Skal Søgne ha et umælende kontrollutvalg?

Debatt I ca 2,5 år har jeg vært en av 5 politikere i Søgnes kontrollutvalg. Det har vært en interessant, men krevende periode fordi utvalget har hatt en... onsdag 17:48

Om meningers mot – flertallsbeslutning

Meninger Min mor gav meg som syvåring diktet «Hvis» av Rudyard Kipling. Hun og min far gikk gjennom dette med meg -og siden har innholdet forblitt en... onsdag 11:00

Ukens leder: Smertens teater

Ukens leder Kaoset i Søgne kommune fortsetter. Kontrollutvalget har bedt om nyvalg på grunn av det de opplever som mistillit fra kommunestyrets side. Det ble... onsdag 07:00

Samlet inn over 25.000 kroner

Lesernes budstikke Innsendt Basar: Årets basar i Spiren barnehage ga et overskudd på over 25.000 kroner som sendes videre til organisasjonen Mercy Ships. mandag 18:39

Hva skal Daland med et nytt kontrollutvalg?

Lesernes budstikke Innsendt Årsaken til at jeg tar pennen fatt igjen er nyheten om at medlemmene av kontrollutvalget i Søgne trekker seg fra sine verv. Jeg forstår det selvsagt... lørdag 09:53

Dusjeskam

Meninger Gjestespaltisten Jeg liker å være på Aquarama. Damegarderoben der er for meg en velsignet korreksjon til de glatte, stumme kvinnebildene som raser inn på den blå... lørdag 07:00

Snøidyll ved Sebbetå-toppen

Lesernes budstikke Innsendt Takk til Siri Thorsland som tipser om et vindstille sted. fredag 19:00

Ber om forslag til nytt kontrollutvalg snarest

Debatt Søgne FrP via meg, ønsker å tilkjennegi sitt syn er, når vår gruppeleder er på ferie. Med henvisning til understående linker:... torsdag 21:23

Leserbrev: Økonomisjefen svarer

Debatt Mening Søgne og Songdalen Budstikke har i samarbeid med Fædrelandsvennen den siste tiden hatt flere oppslag om Søgne kommunes bruk av visa gullkort. Som... torsdag 17:26

Ukens leder: En berikelse

Ukens leder Elva Nziza fra Rwanda, Bereket Yonas fra Eritrea og Mowlid Omar fra Somalia har vært bosatt i Søgne og Songdalen fra fem til elleve år og har med seg... onsdag 20:50

Årets navn i Songdalen

Nominer dine favoritter

Personlig

– Jeg lever med hele meg

Linnegrøvan: For gravferdskonsulenten er møtet med døden en del av hverdagen.
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Nygaard, 412 44 323
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke