bsnett.no

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt · Publisert 14:47, 15 nov 2017

Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører for hele kommunen, ombud for innbyggerne; dessuten møteleder for kommunestyret og har medansvar for at sakene blir behandlet i samsvar med reglement/lovverk. Viktig at ordføreren har kjennskap til bestemmelsene i offentlighets-/forvaltingslov. Ordfører har også en viktig rolle utover kommunegrensene som "ambassadør". Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk, også om ordføreren selv ikke liker dem. Ved sin måte å være på må ordfører være et eksempel for andre hva angår vanlig folkeskikk.

I innlegg – Budstikka, 30. 8. – spurte undertegnede ordførerne i Søgne og Songdalen om å forklare vedtaket i Songdalen kommunestyre 22. 6. 2016 vedr. kommunesammenslåing (poengterte at innbyggerne har krav på forklaring).  

Bakgrunnen for innlegget var at Stortingets tvangsvedtak ble fattet på grunnlag av følgende konklusjon (Prop 96 S): "To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing.", "Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for en sammenslåing...". 

Dette er uakseptabelt feil. Faktum er at to av de tre kommunestyrene vedtok nei og at både Søgne og Songdalens vedtak sperrer. – Songdalen kommunestyres betingelse for å si ja – ref vedtaket – var at Søgne vedtok ja, hvilket Søgne ikke gjorde, – og i tillegg ble i vedtaket presisert at Songdalen er en K1-kommune (vil være alene) hvis betingelsen ikke ble oppfylt. Via innlegg i pressen, uttalelser fra kommunestyrerepresentanter i Songdalen mv er bekreftet at dette var et nei-vedtak.  

Undertegnedes innlegg/spørsmål ble trykket meget synlig i Budstikkas pairutgave, lå 6 døgn på bsnett, Mest lest, – i tillegg henvist til i et annet innlegg. 

Spørsmål 1: Hvorfor svarer dere ikke?

Det forutsettes at ordførerne forstår at dette er et nei-vedtak. – Etter at saken forlot Søgne/Songdalen foregikk en lengre saksbehandling både hos Fylkesmannen og Kommunaldep som endte opp i at Songdalens nei-vedtak ble forfalsket til et ja-vedtak overfor Stortinget (Prop 96 S). Graverende unnlot man også å informere om folkets overveldende motstand mot storbysammenslåing; folkeavstemning der henholdsvis 72% og 66% var mot storby i Søgne/Songdalen, men også innbyggerundersøkelse, meningsmåling. Argumentet om at Søgne sperrer for at Songdalen kunne sammenslås med Kr sand var uriktig, førstnevntes gode økonomi ble utelatt mv og det var også andre mangler/feil. – Det henvises til mitt innlegg av 30. 8.

Saken er omtalt som den viktigste i Søgne/Songdalen på 50 år, folket og kommunestyrene i begge kommunene sa nei; i tillegg protesterte Sp/Ap – partiene ordførerne selv tilhører – så sterkt mot tvang at de åpnet for reversering. 

Ordførerne fikk info om saksbehandlingen underveis og pliktet selv å innhente info. Med bakgrunn i deres verv, og på vegne av både folket og kommunestyrevedtakene, skulle de selvsagt fulgt opp og reagert på saksbehandlingen slik at uklarheter og grove mangler/feil hadde blitt stoppet før stortingsbehandlingen. 

Spørsmål 2: Hvorfor protesterte dere ikke på/korrigerte saksbehandlingen før saken ble behandlet i Stortinget?  

Tvangsvedtaket ville sannsynligvis ikke blitt fattet om ordførervervene hadde vært bekledd med personer som hadde oppført seg slik de burde – dvs jobbet for det folket de er valgt av/representerer og deres egne partiledelsers syn. Ordførerne skulle innsett at deres oppførsel var personrelatert og urimeligheten med at slikt skulle danne grunnlag for vedtak om kommunenedleggelse samt overkjøring av folkets vilje. Med stor sannsynlighet hadde heller ikke kommunene våre blitt tvangsnedlagt om saksutredningen overfor Stortinget hadde vært redelig/riktig hvilket er totalt uholdbart. Kort tid etter at tvangsvedtaket ble fattet fikk vi dessuten et Storting med stor motstand/flertall mot tvang der en saksbehandlingsklage ville blitt betydelig vektlagt.  

Spørsmål 3: Hvorfor protesterte dere ikke på saksbehandlingen/vedtaket etter at vedtaket ble fattet?

Dersom ordførerne – mot formodning (og motsatt av nevnte andre) – mener Songdalens kommunestyrevedtak er et ja-vedtak så bes svar på følgende. 

Spørsmål 4: Hvorfor mener dere at dette er et ja-vedtak (ut fra vedtakets 2 setninger/ordlyd)?

Dersom ordførerne, hypotetisk, forklarer sistnevnte som ja-vedtak – så fikk de raskt kunnskap om at andre oppfattet vedtaket motsatt av dem selv hvilket saksbehandlingsmessig er uakseptabelt. Som ordførere /møteledere av kommunestyrene hadde de selvsagt ansvar for at kommunestyrevedtaket i denne genuint viktige saken var klart/utvetydig.  

Spørsmål 5: Hvorfor forlangte dere ikke at kommunestyrevedtaket ble omformet og med ny avstemning?

Fredag den trettende

Meninger Det er den tredje arbeidsdagen hos min nye arbeidsgiver, Boreal Buss A/S. Det er den siste arbeidsdagen i uka, og det er fredag den trettende. I... mandag 17:54

Assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt opplever seg «mobbet»

Debatt En lærer har brukt Granfeldt som et dårlig eksempel/forbilde. Granfeldt mener dette tenderer til mobbing. Hvordan stiller det seg egentlig? Granfeldt... lørdag 15:00

Vet du hvilket tre dette er?

Lesernes budstikke – Jeg har sett så mange av disse flotte trærne langs veien. De er veldig fine, skriver Janne Kristiansen til bsnett. Er det noen som kan hjelpe henne... fredag 09:05

Å hogge i Norge er noe helt annet enn å avskoge regnskog

Debatt Du er på tur i skogen og etter å ha gått et stykke innover på stien åpner landskapet seg. Sola varmer i ansiktet, og du setter deg på en av de mange... søndag 13:05

Søgne kommune og skattebetalernes penger

Debatt Vi hører nå at Søgne kommune har kjøpt tomta like øst for Omsorgssenteret av Agderbygg for 22,7 millioner kroner. onsdag 12:15

Pinlig for Songdalen kommune

Ukens leder Etter at det gikk 75 m3 kloakkvann via pumpestasjonen på Birkelid og ut i Sygna 5. juni, lovet teknisk sjef i Songdalen, Stein Erik Watne, bot og... onsdag 07:00

Stopp hetsen - tenk nytt

Debatt Det kjøres en hard svertekampanje mot den nye rutebåten i Høllen. Utifra opplysninger jeg selv har fått etter samtale med Skagerak Navigation AS, så... tirsdag 11:47

Nå modnes moltene

Lesernes budstikke Molteplukking pleier ikke å være aktuelt i begynnelsen av juli. tirsdag 08:16

– Tror ikke hærverket på Strandingen er gjort med vilje

Lesernes budstikke Jeg var i campingvogn i Setesdalen, da jeg leste saken om hærverk på Innadvendt Stranding. Sjokkert? Ja, det ble jeg. Et spesielt forhold har jeg jo... mandag 09:49

Stavskjæring i Finsland

Lesernes budstikke Henrik Eftestad og Kristian Haugland avbildet ved Hønemyrsaga i forbindelse med reportasje i Agder Tidend i slutten av 70-årene. Foto: ALB Rettelse:... lørdag 07:00

Bruke hodet sammen

Ukens leder Politikerne i Songdalen ville aldri godkjent husprosjektet til rallykjendis Svein Frustøl hvis de hadde fått saken på sitt bord før. Nå nektes han... onsdag 07:00

Kommunen skal ødelegge barndomsminnet vårt!

Lesernes budstikke Barnas egen penn og stemme: Barndomsminner, dyr, ugle, ekorn, rådyr, forurensning, oksygenKommunen har tenkt å hogge ned skogen ved Feievann, som gir... tirsdag 19:19

Jordbæret - en frukt av et trekantforhold og en fransk spion

Lesernes budstikke – Sitter i Søgne og har forsket litt på hagejordbæret. Det har en litt snodig historie, skriver Hans Bentsen til bsnett. Historien til jordbæret kan... tirsdag 09:31

– Dette har jeg aldri sett før

Lesernes budstikke Det sier Floke Bredland som har sendt oss bilde av modent bringebær. Modne, store, gode kjøddmoreller er ikke uvanlig til St. Hans. Men modent... mandag 10:35

Krise på kommunehuset

Debatt Leserinnlegg Hva i all verden holder politikerne på med. Og hvordan skal vi få en stopp på "narrisismen". Søgnes innbyggere's skattepenger renner ut. Intriger, og... mandag 08:58

Årets første blåbær

Lesernes budstikke Innsendt Små, men smakfulle, melder Åge Sløgdal søndag 19:20
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke