bsnett.no

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt · Publisert 14:47, 15 nov 2017

Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører for hele kommunen, ombud for innbyggerne; dessuten møteleder for kommunestyret og har medansvar for at sakene blir behandlet i samsvar med reglement/lovverk. Viktig at ordføreren har kjennskap til bestemmelsene i offentlighets-/forvaltingslov. Ordfører har også en viktig rolle utover kommunegrensene som "ambassadør". Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk, også om ordføreren selv ikke liker dem. Ved sin måte å være på må ordfører være et eksempel for andre hva angår vanlig folkeskikk.

I innlegg – Budstikka, 30. 8. – spurte undertegnede ordførerne i Søgne og Songdalen om å forklare vedtaket i Songdalen kommunestyre 22. 6. 2016 vedr. kommunesammenslåing (poengterte at innbyggerne har krav på forklaring).  

Bakgrunnen for innlegget var at Stortingets tvangsvedtak ble fattet på grunnlag av følgende konklusjon (Prop 96 S): "To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing.", "Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for en sammenslåing...". 

Dette er uakseptabelt feil. Faktum er at to av de tre kommunestyrene vedtok nei og at både Søgne og Songdalens vedtak sperrer. – Songdalen kommunestyres betingelse for å si ja – ref vedtaket – var at Søgne vedtok ja, hvilket Søgne ikke gjorde, – og i tillegg ble i vedtaket presisert at Songdalen er en K1-kommune (vil være alene) hvis betingelsen ikke ble oppfylt. Via innlegg i pressen, uttalelser fra kommunestyrerepresentanter i Songdalen mv er bekreftet at dette var et nei-vedtak.  

Undertegnedes innlegg/spørsmål ble trykket meget synlig i Budstikkas pairutgave, lå 6 døgn på bsnett, Mest lest, – i tillegg henvist til i et annet innlegg. 

Spørsmål 1: Hvorfor svarer dere ikke?

Det forutsettes at ordførerne forstår at dette er et nei-vedtak. – Etter at saken forlot Søgne/Songdalen foregikk en lengre saksbehandling både hos Fylkesmannen og Kommunaldep som endte opp i at Songdalens nei-vedtak ble forfalsket til et ja-vedtak overfor Stortinget (Prop 96 S). Graverende unnlot man også å informere om folkets overveldende motstand mot storbysammenslåing; folkeavstemning der henholdsvis 72% og 66% var mot storby i Søgne/Songdalen, men også innbyggerundersøkelse, meningsmåling. Argumentet om at Søgne sperrer for at Songdalen kunne sammenslås med Kr sand var uriktig, førstnevntes gode økonomi ble utelatt mv og det var også andre mangler/feil. – Det henvises til mitt innlegg av 30. 8.

Saken er omtalt som den viktigste i Søgne/Songdalen på 50 år, folket og kommunestyrene i begge kommunene sa nei; i tillegg protesterte Sp/Ap – partiene ordførerne selv tilhører – så sterkt mot tvang at de åpnet for reversering. 

Ordførerne fikk info om saksbehandlingen underveis og pliktet selv å innhente info. Med bakgrunn i deres verv, og på vegne av både folket og kommunestyrevedtakene, skulle de selvsagt fulgt opp og reagert på saksbehandlingen slik at uklarheter og grove mangler/feil hadde blitt stoppet før stortingsbehandlingen. 

Spørsmål 2: Hvorfor protesterte dere ikke på/korrigerte saksbehandlingen før saken ble behandlet i Stortinget?  

Tvangsvedtaket ville sannsynligvis ikke blitt fattet om ordførervervene hadde vært bekledd med personer som hadde oppført seg slik de burde – dvs jobbet for det folket de er valgt av/representerer og deres egne partiledelsers syn. Ordførerne skulle innsett at deres oppførsel var personrelatert og urimeligheten med at slikt skulle danne grunnlag for vedtak om kommunenedleggelse samt overkjøring av folkets vilje. Med stor sannsynlighet hadde heller ikke kommunene våre blitt tvangsnedlagt om saksutredningen overfor Stortinget hadde vært redelig/riktig hvilket er totalt uholdbart. Kort tid etter at tvangsvedtaket ble fattet fikk vi dessuten et Storting med stor motstand/flertall mot tvang der en saksbehandlingsklage ville blitt betydelig vektlagt.  

Spørsmål 3: Hvorfor protesterte dere ikke på saksbehandlingen/vedtaket etter at vedtaket ble fattet?

Dersom ordførerne – mot formodning (og motsatt av nevnte andre) – mener Songdalens kommunestyrevedtak er et ja-vedtak så bes svar på følgende. 

Spørsmål 4: Hvorfor mener dere at dette er et ja-vedtak (ut fra vedtakets 2 setninger/ordlyd)?

Dersom ordførerne, hypotetisk, forklarer sistnevnte som ja-vedtak – så fikk de raskt kunnskap om at andre oppfattet vedtaket motsatt av dem selv hvilket saksbehandlingsmessig er uakseptabelt. Som ordførere /møteledere av kommunestyrene hadde de selvsagt ansvar for at kommunestyrevedtaket i denne genuint viktige saken var klart/utvetydig.  

Spørsmål 5: Hvorfor forlangte dere ikke at kommunestyrevedtaket ble omformet og med ny avstemning?

Om forslag rett i fleisen

Debatt Tilsvar til Steffen Aarhus mandag 09:46

Reformfatalismen

Debatt Regjeringa gjennomfører reformer i et svimlende tempo og antall. Det har ført til Stortingsvedtak som beviselig er fattet på feil grunnlag. De som... onsdag 20:05

Om fulle sjøfolk

Debatt Med henvisning til BSnett 5te med referat fra «budsjettkameratenes» møte med media noteres at Christian Eikeland, FRP stadfester at de, les... onsdag 18:13

Sol over Høllen

Lesernes budstikke Takk til Siv Reinertsen som har sendt oss bilde. onsdag 12:21

Rettssaken vi ikke kan tie i hjel

Ukens leder Søgne: I tiden fremover vil det bli skrevet mye negativt om Søgne når varslingssaken kommer opp for retten siste uke før jul. Det hører til pressens... onsdag 05:00

Julekonserter med Tuntrallen

Plakaten Nodeland: I løpet av de siste ukene har det vært god lyd i foajeen på Tunballen skole. Tuntrallen har øvet på sanger til julekonsertene. tirsdag 12:08

Demokrati er dialog

Debatt Annethvert år er det valg, vekselvis stortingsvalg og kommune- / fylkestingsvalg. Da står partiene på gater og torg med sine telt og bord. De deler... mandag 13:42

Forslag rett i fleisen

Debatt Tilsvar til budsjett forslaget som kommer som et elendig forslag og som en rett i fleisen helt opp mot jul . torsdag 10:25

Punktum for en dårlig reform

Ukens leder Sist uke kom nyheten om at KrFs stortingsgruppe ikke går inn for reversering av vedtaket om å tvangssammenslå flere norske kommuner, med unntak av i... onsdag 05:01

Tvangssammenslåingen, tilsvar – ordfører Johnny Greibesland

Debatt Først nivået til ordførerne i Songdalen og Søgne når en innbygger – dvs. undertegnede – ber om forklaring på kommunestyrevedtaket i saken som er... mandag 15:29

Flere hundre krabber

Lesernes budstikke Innsendt Takk til Mona Ertzeid Opsahl som har sendt oss bildet av krabbefangsten. mandag 10:09

Kommentar til ordfører Johnny Greibeslands svar

Debatt Mening Kommentar til ordfører Johnny Greibeslands svar på Are Brennes innlegg i Budstikka 13.november. torsdag 21:19

En bønn til bilister

Lesernes budstikke Kjør forsiktig Takk til Ayu Dewi Aarvak som deler denne oppfordringen med bsnett. torsdag 13:41

Fellesskap rundt matfatene

Lesernes budstikke Gjervoldstad Innsendt: Takk til Solveig Nordkvist som har sendt oss bilde av en felles matstund for ekorn og fugler på Gjervoldstad. onsdag 15:07

Nå er det vel snart nok?

Debatt Skolesaken i Songdalen er vedtatt. Der skal bygges skole på Rosseland, og en flerbrukshall(forutsatt tilsagn fra fylkeskommunen som har skrevet i... onsdag 07:22

En test for demokratiet

Ukens leder Temaet skolestruktur er sjeldent kjedelig i Songdalen. Etter at et knapt flertall i kommunestyret gikk inn for å flytte fremtidig skole fra Vollan... onsdag 07:22

Tuden på vinkartongen

Debatt Innlegg Den er det ikke enkelt å forholde seg til. Først skal man trykke inn den perforerte pappen, man da forsvinner jo heile greia innover og er umulig å... mandag 17:53

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt Innsendt Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører... onsdag 14:47

Intet nytt under solen – ei heller under Furre!

Debatt Kristiansands ordfører, Harald Furre, er ute i Fædrelandsvennen den 30 oktober med lokkeluren og prøver å fortelle hvor fantastisk alt skal bli i Nye... onsdag 12:20
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Roar V. Osmundsen, 412 44 323
Markedssjef: Anita Bakkevold, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke