Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Tvangssammenslåingen, tilsvar – ordfører Johnny Greibesland

Debatt · Publisert 15:29, 27 nov 2017

Først nivået til ordførerne i Songdalen og Søgne når en innbygger – dvs. undertegnede – ber om forklaring på kommunestyrevedtaket i saken som er omtalt som den viktigste saken i Songdalen/Søgne på 50 år. De er begge ansatt/avlønnet i et forvaltningsorgan med tilhørende regler for svarplikt.

Undertegnede sendte 3. 7. forespørsel til Songdalen kommune om forklaring på vedtaket, og etter flere eposter inkludert purringer over en 4 ukers periode endte det opp med følgende konklusjon fra Greibesland: "Songdalen har ingen offisiell tolkning av vedtaket i kommunestyret, og hvis du sendte spørsmålet til samtlige kommunestyrerepresentanter, så vil du helt sikkert få ulike svar." Svaret hører hjemme i kategorien utrolig, likevel sant – for et minimumskrav i denne genuint viktige saken om kommunenedleggelse er selvsagt at kommunens ordfører – som også er møteleder for kommunestyret – sørger for at tilhørende kommunestyrevedtak er klart/utvetydig. I særdeleshet når det også danner grunnlag for at Songdalen tvangsnedlegges og drar med Søgne samtidig. – Når jeg så samtidig forsto at ordføreren oppfattet vedtaket motsatt av vedtakets ordlyd – og stikk motsatt av andre kommunestyrerepresentanter som uttalte seg – bad jeg om ytterligere forklaring. Da nektet ordføreren/Songdalen kommune å svare meg.

Deretter skrev jeg innlegg i Budstikka 30. 8. og spurte deg, Greibesland og ordføreren i Søgne om forklaring (poengterte at innbyggeren hadde krav på svar). – Både du og ordføreren i Søgne unnlot å svare.

Så skrev jeg et nytt innlegg i Budstikka 15.11. og bad deg og ordføreren i Søgne på ny om svar/forklaring. Ordføreren i Søgne unnlot enda en gang å svare, og det samme gjelder deg IOM at det du svarte med 23.11. ikke er svar på spørsmålene jeg stilte. – Forstår du ikke, i motsetning til alle andre som har lest innlegget mitt, at jeg har bedt dere svare på 5 konkrete spørsmål?

Så til det svært mangelfulle du skrev der du enda en gang skriver at det er et ja-vedtak (IOM mine tidligere forespørsler oppfatter jeg at svaret er på vegne av dere begge).

Du skriver: "Vedtakets punkt 2 lyder" … osv. Men du gjengir ikke vedtaket du selv stemte på korrekt, du unnlater deler av det – og derfor må jeg enda en gang gjenta det for deg: "2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører fram står en etter 31. august igjen med K1."

Forstår du og ordføreren i Søgne ikke at betingelsen for at Songdalen skulle si ja til sammenslåing var at Søgne gjorde det, og at når betingelsen ikke ble oppfylt – IOM Søgne vedtok nei – så er vedtaket et neivedtak. Til overmål ble det i vedtaket poengtert at Songdalen er en K1-kommune (ville være alene) dersom prosessen ikke førte fram innen 31.8. – Så unngår du også i ditt svar følgende punkt i vedtaket som du selv stemte ja til: "8. Songdalen kommune ønsker ikke en sammenslåing mellom kun Kristiansand og Songdalen kommune."

Når Søgne uomtvistelig har vedtatt nei til sammenslåing og Songdalen like uomtvistelig ikke ønsker en sammenslåing med kun Kristiansand – så har begge kommunene fattet vedtak mot sammenslåing hvilket også betyr at begge kommunene sperrer for sammenslåing. Og like uomtvistelig er det at Stortinget ble ført bak lyset IOM at tvangsvedtaket ble fattet på grunnlag av Prop 96 S som konkluderer med: "To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing.", "Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for en sammenslåing …". 

Din gruppeleder i Songdalen Sp, Knutsen, har bekreftet at vedtaket er et neivedtak. Din partikollega, Jørgensen, som er kommunestyrerepresentant likeså – ref hennes innlegg på bsnett 23. 11. der hun skriver om vedtaket: " Bindingen til Søgnes avgjørelse, gjør at Songdalen må vurderes som en nei-kommune sett i forhold til sammenslåing med Kristiansand." Din partikollega, kommunestyrerepresentant Heivoll, har også bekreftet at det er et neivedtak – og skrev i fvn at for ham var det en gåte at vedtaket kunne defineres som et ja IOM at Søgne vedtok nei. Mange innlegg i avisene stadfester det samme, se for øvrig også nei-kommentarene under ditt eget svar.

Men, ordfører Greibesland og åpenbart ordføreren i Søgne mener altså det stikk motsatte – at det er ja-vedtak. – Utrolig, men hva gjør man ikke for å støtte den uakseptable prosessen med å forfalske neivedtaket til et ja-vedtak overfor Stortinget som fattet tvangsvedtaket på grovt, feilaktig grunnlag.

Som ordførere fikk dere fikk raskt kunnskap om at andre oppfattet kommunestyrevedtaket motsatt av dere selv hvilket saksbehandlingsmessig er uholdbart. Du er altså ordfører og møteleder for kommunestyret som fattet vedtaket, Greibesland. Du skulle selvsagt, ut fra det verv du besitter, umiddelbart ha forlangt kommunestyrevedtaket omformet og med ny avstemning. Det samme gjelder ordføreren i Søgne IOM vedtaket danner grunnlag for at Søgne nedlegges.

Så skriver du: " … jeg har verken applaudert eller protestert på avgjørelsen som Stortinget har fattet".- Dette avslører inkompetanse om hva som kreves av en ordfører. Dere skulle begge to ha protestert på den uakseptable saksbehandlingen både før og etter at vedtaket i Stortinget ble fattet (som tidligere påpekt var det også andre feil/mangler i saksutredningen).

Og virkelig? – Var du i nøytralitetsmodus når det du har kjempet for med nebb og klør – nemlig storbyvedtaket – ble avgjort? – Du har kjempet mot din egen lokale Sp-gruppe og motarbeidet din sentrale partiledelse som sloss lik løver mot dette. Dere inntok både leder – og nestlederrollen i arbeidsgruppen – storbyalternativet K5, bombarderte befolkningen med storbypropaganda, overkjørte folkeavstemningsresultatene og til de grader flagget deres kamp for storby utover våre kommunegrenser, samt opp og ut i forvaltningssystemene.

Så skriver du om K3, altså den storbykonfigurasjon ordførernes storbykamp endte opp i: "Derfor vet ikke jeg eller noen andre, om innbyggerne ville vært for eller mot dette alternativet."

Det var da veldig til hjelpeløshet fra en som besitter Songdalens ordførerverv. Men hva tyr man ikke til for å så tvil om folkets mening? Imidlertid kan jeg hjelpe deg og ordføreren i Søgne med å forstå at ved en folkeavstemning om K3, hadde flertallet mot, blitt enda større enn mot K5 (som kjent endte folkeavstemningen i Søgne/Songdalen opp med et overveldende flertall mot K5).

Ved K3 ble folk lurt trill rundt, de ble frarøvet sin berettigede stemmerett og det ble tvangsvedtatt mot folkets mening og begge kommunestyrevedtakene. Så var folkeavstemningen ikke basert på et nei eller ja til K5. Innbyggerne som var for K5 stemte på "Nye Kristiansand K5", mens de som var mot sammenslåing – NB – stemte på "Nei til sammenslåing K1". Man skal være mer enn naiv om man tror de sistnevnte ville vært mindre negative til K3 som er et langt dårligere storbyalternativ for innbyggerne enn K5. I avisene haglet med innlegg mot storby. I K3 blir Kristiansand med ca. 90 000 innbyggere enda mer dominerende overfor Søgne/Songdalen enn i K5 IOM at distriktskommunene Birkenes og Lillesand falt ut.

Og tror du, Greibesland, at neifolket i Søgne/Songdalen hadde gått for en storkommunesammenslåing som er så dårlig at dere selv ikke hadde gått inn for den? – I K5 inngikk lokaldemokratimodellen med kommunedelsutvalg i både Songdalen og Søgne hvilket kunne ha reddet litt av råderetten til innbyggerne. I K3 mangler katastrofalt lokaldemokratimodellen. Husker du ikke at lokaldemokratimodellen var avgjørende for at dere selv kunne gå inn for storkommune: "Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) sa til Kommunal Rapport for noen uker siden at avtalen om kommunedelsutvalg var avgjørende for at hun gikk inn for en storkommune."

Are Eivind Brænne, Søgne

Savonmaa og historien fra Kniblingen

Meninger Januar 1937 var preget av kraftig uvær. I sør regjerte "sydosten". Det sies at sjeldent var stormene her sør så kraftige og vedvarende som dette,... fredag 19:00

Åpent brev til KrFs representanter i Søgne kommunestyre

Debatt Jeg viser til mitt innlegg i Budstikka 7. mars – Om meningers mot – flertallsbeslutning relatert til kommunestyresak PS 2218. Som det fremgikk, ble... fredag 14:30

NOK ER NOK fra flertallet

Debatt Det skriver Tor Ståle Stålesen som har bedt seg fritatt som varamedlem i Søgne kontrollutvalg. fredag 11:14

Ukens leder: Må ordne opp

Ukens leder En foreløpig tilsynsrapport slakter grunnarbeidet med muren som raste ut i Midtheilia i Songdalen under ekstremværet første helgen i oktober. Det er... onsdag 07:00

Ser du hvilken bil dette er?

Lesernes budstikke Erik Andreas (9), Emma Louise (5) og Anders Karlsen Risan har laget en Audi R8 av snø. Tusen takk til Julianne Karlsen Risan for å ha sendt inn disse... søndag 19:55

Samlet inn over 100.000 i Songdalen

Lesernes budstikke Det er tirsdag 6. mars. På rådhuset gjør komitèen de siste forberedelser før alle bøssebærerne kommer klokke 17.00. Det er fjerde året vi skal sende... lørdag 13:20

Søgne – min kommune

Meninger I over 20 år har Søgne vore min kommune. Utsynet frå terrassen har inspirert til mange refleksjonar. Ny-Hellesund har hatt ein spesiell plass i... fredag 19:00

Har Søgnes kommunestyre lov til dette?

Debatt Norske lover gir rammer for våre handlinger og virke. Hvis det er brudd på lovene uten konsekvenser, er det ikke noe vits i å ha lover. Det vil være... fredag 08:31

Morgen, middag og kveld

Lesernes budstikke Takk til Gudrun Lian Lunde som har sendt bilde av nydelig rådyr som besøker hagen hennes morgen, middag og kveld. Hun skriver at de er nesten blitt... fredag 07:06

– En utrolig spennende mulighet

Meninger Søgne kommune har sendt pressemelding om arbeidet med lederrekruttering. onsdag 19:49

Skal Søgne ha et umælende kontrollutvalg?

Debatt I ca 2,5 år har jeg vært en av 5 politikere i Søgnes kontrollutvalg. Det har vært en interessant, men krevende periode fordi utvalget har hatt en... onsdag 17:48

Om meningers mot – flertallsbeslutning

Meninger Min mor gav meg som syvåring diktet «Hvis» av Rudyard Kipling. Hun og min far gikk gjennom dette med meg -og siden har innholdet forblitt en... onsdag 11:00

Ukens leder: Smertens teater

Ukens leder Kaoset i Søgne kommune fortsetter. Kontrollutvalget har bedt om nyvalg på grunn av det de opplever som mistillit fra kommunestyrets side. Det ble... onsdag 07:00

Samlet inn over 25.000 kroner

Lesernes budstikke Innsendt Basar: Årets basar i Spiren barnehage ga et overskudd på over 25.000 kroner som sendes videre til organisasjonen Mercy Ships. mandag 18:39

Hva skal Daland med et nytt kontrollutvalg?

Lesernes budstikke Innsendt Årsaken til at jeg tar pennen fatt igjen er nyheten om at medlemmene av kontrollutvalget i Søgne trekker seg fra sine verv. Jeg forstår det selvsagt... lørdag 09:53

Dusjeskam

Meninger Gjestespaltisten Jeg liker å være på Aquarama. Damegarderoben der er for meg en velsignet korreksjon til de glatte, stumme kvinnebildene som raser inn på den blå... lørdag 07:00

Snøidyll ved Sebbetå-toppen

Lesernes budstikke Innsendt Takk til Siri Thorsland som tipser om et vindstille sted. fredag 19:00

Ber om forslag til nytt kontrollutvalg snarest

Debatt Søgne FrP via meg, ønsker å tilkjennegi sitt syn er, når vår gruppeleder er på ferie. Med henvisning til understående linker:... torsdag 21:23

Leserbrev: Økonomisjefen svarer

Debatt Mening Søgne og Songdalen Budstikke har i samarbeid med Fædrelandsvennen den siste tiden hatt flere oppslag om Søgne kommunes bruk av visa gullkort. Som... torsdag 17:26

Ukens leder: En berikelse

Ukens leder Elva Nziza fra Rwanda, Bereket Yonas fra Eritrea og Mowlid Omar fra Somalia har vært bosatt i Søgne og Songdalen fra fem til elleve år og har med seg... onsdag 20:50

Årets navn i Songdalen

Nominer dine favoritter

Personlig

– Jeg lever med hele meg

Linnegrøvan: For gravferdskonsulenten er møtet med døden en del av hverdagen.
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Nygaard, 412 44 323
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke