bsnett.no

Tvangssammenslåingen, tilsvar – ordfører Johnny Greibesland

Debatt · Publisert 15:29, 27 nov 2017

Først nivået til ordførerne i Songdalen og Søgne når en innbygger – dvs. undertegnede – ber om forklaring på kommunestyrevedtaket i saken som er omtalt som den viktigste saken i Songdalen/Søgne på 50 år. De er begge ansatt/avlønnet i et forvaltningsorgan med tilhørende regler for svarplikt.

Undertegnede sendte 3. 7. forespørsel til Songdalen kommune om forklaring på vedtaket, og etter flere eposter inkludert purringer over en 4 ukers periode endte det opp med følgende konklusjon fra Greibesland: "Songdalen har ingen offisiell tolkning av vedtaket i kommunestyret, og hvis du sendte spørsmålet til samtlige kommunestyrerepresentanter, så vil du helt sikkert få ulike svar." Svaret hører hjemme i kategorien utrolig, likevel sant – for et minimumskrav i denne genuint viktige saken om kommunenedleggelse er selvsagt at kommunens ordfører – som også er møteleder for kommunestyret – sørger for at tilhørende kommunestyrevedtak er klart/utvetydig. I særdeleshet når det også danner grunnlag for at Songdalen tvangsnedlegges og drar med Søgne samtidig. – Når jeg så samtidig forsto at ordføreren oppfattet vedtaket motsatt av vedtakets ordlyd – og stikk motsatt av andre kommunestyrerepresentanter som uttalte seg – bad jeg om ytterligere forklaring. Da nektet ordføreren/Songdalen kommune å svare meg.

Deretter skrev jeg innlegg i Budstikka 30. 8. og spurte deg, Greibesland og ordføreren i Søgne om forklaring (poengterte at innbyggeren hadde krav på svar). – Både du og ordføreren i Søgne unnlot å svare.

Så skrev jeg et nytt innlegg i Budstikka 15.11. og bad deg og ordføreren i Søgne på ny om svar/forklaring. Ordføreren i Søgne unnlot enda en gang å svare, og det samme gjelder deg IOM at det du svarte med 23.11. ikke er svar på spørsmålene jeg stilte. – Forstår du ikke, i motsetning til alle andre som har lest innlegget mitt, at jeg har bedt dere svare på 5 konkrete spørsmål?

Så til det svært mangelfulle du skrev der du enda en gang skriver at det er et ja-vedtak (IOM mine tidligere forespørsler oppfatter jeg at svaret er på vegne av dere begge).

Du skriver: "Vedtakets punkt 2 lyder" … osv. Men du gjengir ikke vedtaket du selv stemte på korrekt, du unnlater deler av det – og derfor må jeg enda en gang gjenta det for deg: "2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører fram står en etter 31. august igjen med K1."

Forstår du og ordføreren i Søgne ikke at betingelsen for at Songdalen skulle si ja til sammenslåing var at Søgne gjorde det, og at når betingelsen ikke ble oppfylt – IOM Søgne vedtok nei – så er vedtaket et neivedtak. Til overmål ble det i vedtaket poengtert at Songdalen er en K1-kommune (ville være alene) dersom prosessen ikke førte fram innen 31.8. – Så unngår du også i ditt svar følgende punkt i vedtaket som du selv stemte ja til: "8. Songdalen kommune ønsker ikke en sammenslåing mellom kun Kristiansand og Songdalen kommune."

Når Søgne uomtvistelig har vedtatt nei til sammenslåing og Songdalen like uomtvistelig ikke ønsker en sammenslåing med kun Kristiansand – så har begge kommunene fattet vedtak mot sammenslåing hvilket også betyr at begge kommunene sperrer for sammenslåing. Og like uomtvistelig er det at Stortinget ble ført bak lyset IOM at tvangsvedtaket ble fattet på grunnlag av Prop 96 S som konkluderer med: "To av de tre kommunestyrene har fattet vedtak om sammenslåing.", "Søgne sitt vedtak om å fortsette som egen kommune sperrer dermed for en sammenslåing …". 

Din gruppeleder i Songdalen Sp, Knutsen, har bekreftet at vedtaket er et neivedtak. Din partikollega, Jørgensen, som er kommunestyrerepresentant likeså – ref hennes innlegg på bsnett 23. 11. der hun skriver om vedtaket: " Bindingen til Søgnes avgjørelse, gjør at Songdalen må vurderes som en nei-kommune sett i forhold til sammenslåing med Kristiansand." Din partikollega, kommunestyrerepresentant Heivoll, har også bekreftet at det er et neivedtak – og skrev i fvn at for ham var det en gåte at vedtaket kunne defineres som et ja IOM at Søgne vedtok nei. Mange innlegg i avisene stadfester det samme, se for øvrig også nei-kommentarene under ditt eget svar.

Men, ordfører Greibesland og åpenbart ordføreren i Søgne mener altså det stikk motsatte – at det er ja-vedtak. – Utrolig, men hva gjør man ikke for å støtte den uakseptable prosessen med å forfalske neivedtaket til et ja-vedtak overfor Stortinget som fattet tvangsvedtaket på grovt, feilaktig grunnlag.

Som ordførere fikk dere fikk raskt kunnskap om at andre oppfattet kommunestyrevedtaket motsatt av dere selv hvilket saksbehandlingsmessig er uholdbart. Du er altså ordfører og møteleder for kommunestyret som fattet vedtaket, Greibesland. Du skulle selvsagt, ut fra det verv du besitter, umiddelbart ha forlangt kommunestyrevedtaket omformet og med ny avstemning. Det samme gjelder ordføreren i Søgne IOM vedtaket danner grunnlag for at Søgne nedlegges.

Så skriver du: " … jeg har verken applaudert eller protestert på avgjørelsen som Stortinget har fattet".- Dette avslører inkompetanse om hva som kreves av en ordfører. Dere skulle begge to ha protestert på den uakseptable saksbehandlingen både før og etter at vedtaket i Stortinget ble fattet (som tidligere påpekt var det også andre feil/mangler i saksutredningen).

Og virkelig? – Var du i nøytralitetsmodus når det du har kjempet for med nebb og klør – nemlig storbyvedtaket – ble avgjort? – Du har kjempet mot din egen lokale Sp-gruppe og motarbeidet din sentrale partiledelse som sloss lik løver mot dette. Dere inntok både leder – og nestlederrollen i arbeidsgruppen – storbyalternativet K5, bombarderte befolkningen med storbypropaganda, overkjørte folkeavstemningsresultatene og til de grader flagget deres kamp for storby utover våre kommunegrenser, samt opp og ut i forvaltningssystemene.

Så skriver du om K3, altså den storbykonfigurasjon ordførernes storbykamp endte opp i: "Derfor vet ikke jeg eller noen andre, om innbyggerne ville vært for eller mot dette alternativet."

Det var da veldig til hjelpeløshet fra en som besitter Songdalens ordførerverv. Men hva tyr man ikke til for å så tvil om folkets mening? Imidlertid kan jeg hjelpe deg og ordføreren i Søgne med å forstå at ved en folkeavstemning om K3, hadde flertallet mot, blitt enda større enn mot K5 (som kjent endte folkeavstemningen i Søgne/Songdalen opp med et overveldende flertall mot K5).

Ved K3 ble folk lurt trill rundt, de ble frarøvet sin berettigede stemmerett og det ble tvangsvedtatt mot folkets mening og begge kommunestyrevedtakene. Så var folkeavstemningen ikke basert på et nei eller ja til K5. Innbyggerne som var for K5 stemte på "Nye Kristiansand K5", mens de som var mot sammenslåing – NB – stemte på "Nei til sammenslåing K1". Man skal være mer enn naiv om man tror de sistnevnte ville vært mindre negative til K3 som er et langt dårligere storbyalternativ for innbyggerne enn K5. I avisene haglet med innlegg mot storby. I K3 blir Kristiansand med ca. 90 000 innbyggere enda mer dominerende overfor Søgne/Songdalen enn i K5 IOM at distriktskommunene Birkenes og Lillesand falt ut.

Og tror du, Greibesland, at neifolket i Søgne/Songdalen hadde gått for en storkommunesammenslåing som er så dårlig at dere selv ikke hadde gått inn for den? – I K5 inngikk lokaldemokratimodellen med kommunedelsutvalg i både Songdalen og Søgne hvilket kunne ha reddet litt av råderetten til innbyggerne. I K3 mangler katastrofalt lokaldemokratimodellen. Husker du ikke at lokaldemokratimodellen var avgjørende for at dere selv kunne gå inn for storkommune: "Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) sa til Kommunal Rapport for noen uker siden at avtalen om kommunedelsutvalg var avgjørende for at hun gikk inn for en storkommune."

Are Eivind Brænne, Søgne

Om forslag rett i fleisen

Debatt Tilsvar til Steffen Aarhus mandag 09:46

Reformfatalismen

Debatt Regjeringa gjennomfører reformer i et svimlende tempo og antall. Det har ført til Stortingsvedtak som beviselig er fattet på feil grunnlag. De som... onsdag 20:05

Om fulle sjøfolk

Debatt Med henvisning til BSnett 5te med referat fra «budsjettkameratenes» møte med media noteres at Christian Eikeland, FRP stadfester at de, les... onsdag 18:13

Sol over Høllen

Lesernes budstikke Takk til Siv Reinertsen som har sendt oss bilde. onsdag 12:21

Rettssaken vi ikke kan tie i hjel

Ukens leder Søgne: I tiden fremover vil det bli skrevet mye negativt om Søgne når varslingssaken kommer opp for retten siste uke før jul. Det hører til pressens... onsdag 05:00

Julekonserter med Tuntrallen

Plakaten Nodeland: I løpet av de siste ukene har det vært god lyd i foajeen på Tunballen skole. Tuntrallen har øvet på sanger til julekonsertene. tirsdag 12:08

Demokrati er dialog

Debatt Annethvert år er det valg, vekselvis stortingsvalg og kommune- / fylkestingsvalg. Da står partiene på gater og torg med sine telt og bord. De deler... mandag 13:42

Forslag rett i fleisen

Debatt Tilsvar til budsjett forslaget som kommer som et elendig forslag og som en rett i fleisen helt opp mot jul . torsdag 10:25

Punktum for en dårlig reform

Ukens leder Sist uke kom nyheten om at KrFs stortingsgruppe ikke går inn for reversering av vedtaket om å tvangssammenslå flere norske kommuner, med unntak av i... onsdag 05:01

Tvangssammenslåingen, tilsvar – ordfører Johnny Greibesland

Debatt Først nivået til ordførerne i Songdalen og Søgne når en innbygger – dvs. undertegnede – ber om forklaring på kommunestyrevedtaket i saken som er... mandag 15:29

Flere hundre krabber

Lesernes budstikke Innsendt Takk til Mona Ertzeid Opsahl som har sendt oss bildet av krabbefangsten. mandag 10:09

Kommentar til ordfører Johnny Greibeslands svar

Debatt Mening Kommentar til ordfører Johnny Greibeslands svar på Are Brennes innlegg i Budstikka 13.november. torsdag 21:19

En bønn til bilister

Lesernes budstikke Kjør forsiktig Takk til Ayu Dewi Aarvak som deler denne oppfordringen med bsnett. torsdag 13:41

Fellesskap rundt matfatene

Lesernes budstikke Gjervoldstad Innsendt: Takk til Solveig Nordkvist som har sendt oss bilde av en felles matstund for ekorn og fugler på Gjervoldstad. onsdag 15:07

Nå er det vel snart nok?

Debatt Skolesaken i Songdalen er vedtatt. Der skal bygges skole på Rosseland, og en flerbrukshall(forutsatt tilsagn fra fylkeskommunen som har skrevet i... onsdag 07:22

En test for demokratiet

Ukens leder Temaet skolestruktur er sjeldent kjedelig i Songdalen. Etter at et knapt flertall i kommunestyret gikk inn for å flytte fremtidig skole fra Vollan... onsdag 07:22

Tuden på vinkartongen

Debatt Innlegg Den er det ikke enkelt å forholde seg til. Først skal man trykke inn den perforerte pappen, man da forsvinner jo heile greia innover og er umulig å... mandag 17:53

Tvangssammenslåingen – saksbehandling: Spørsmål til ordførerne

Debatt Innsendt Innledningsvis om ordførervervet (formelle definisjoner/utdrag fra KS-håndbok for ordførere). – En ordfører er kommunens øverste politiker, ordfører... onsdag 14:47

Intet nytt under solen – ei heller under Furre!

Debatt Kristiansands ordfører, Harald Furre, er ute i Fædrelandsvennen den 30 oktober med lokkeluren og prøver å fortelle hvor fantastisk alt skal bli i Nye... onsdag 12:20
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Roar V. Osmundsen, 412 44 323
Markedssjef: Anita Bakkevold, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke