bsnett.no

Rådmann, ta ditt ansvar!

Lesernes budstikke · Publisert 16:05, 14 apr 2018

Søgne kommune er i en tillitskrise, der fronter settes opp mot hverandre. Kommunen har tapt en sak i retten og forlikt en annen. Kommunen har opplevd en tragisk barnedrapssak der systemsvikt må ta mye av ansvaret, ansatte har gått til rettssak, det ene varslet kommer etter det andre, dokumenter forsvinner, folk blir syke, ansatte havner i skvis mellom lojalitet til ledere og kolleger. Nå løfter varaordfører Terkelsen konflikten til nye høyder, i det han igjen har satt konflikten på sakskartet. Denne gangen som sak mot ordføreren.

Støyen er nå så kraftig at det går ut over Søgnes mulighet til å ta posisjoner i Nye Kristiansand kommune.

Det politiske flertallet har sørget for at politikere som argumenterer for opprydding, systematisk blir utsatt for baksnakk, ryktespredning, forsøk på å frata sykelønn, trusler om å offentliggjøre «knusende informasjon», beskyldning om løgn, beskyldninger om utroskap, utsendelse av røde dokumenter og motarbeidelser i form av ekskludering og habilitetsvurderinger.

Ansatte som snakker med ordføreren, blir innkalt til møte med ledelsen, som ønsker å høre hva de har snakket om. Så beskyldes ordføreren for å ha dårlig dialog med ansatte. Rådmannen har fjernet ordførerens sekretærhjelp. Gutteklubben av eldre mannlige politikere følger opp ved å kritisere ordføreren for at hun ikke får gjort jobben sin. Ville det samme skjedd hvis ordføreren var mann?
FrPs gruppeleder Egel Terkelsen er eneste gjenværende politiker i den gruppa som ansatte rådmann Kim Høyer Holum i 2007. Føler han at dette er noe han fortsatt må forsvare? Her er noe av det som ligger bak konfliktene.

Søgne kommune hadde dårlig økonomi og var nær ved å havne på Robek-lista da rådmannen tiltrådte i 2008. Rådmannen har fått skryt for at kommuneøkonomien er snudd, og for god økonomistyring. Hukommelsen er kort og mange har glemt at økonomien i Søgne først og fremst ble reddet av eiendomsskatten, som i år er på ca. 19 millioner, og ikke av rådmannen. Eiendomsskatten ble innført i 2009.

Økonomistyring er ikke bare streng oppfølging av budsjett. Økonomistyring er også å følge med og justere for uventede hendelser, for eksempel å øke budsjettene til oppfølging av barn og barnevern når det oppstår situasjoner som krever det. Flere av barnevernssakene i Søgne har vært forhåndsvarslet, og kunne vært unngått ved å lytte til ansatte og skoler som ba om midler. Økonomistyring er også å sørge for gode rutiner for bruk av kommunens penger, samt å sørge for god etterfølgende internkontroll. Kommunestyret har blitt informert om svake rutiner og manglende internkontroll på reiseregninger, manglende innrapportering av fordelsbeskatning av bil, og at 34 ansatte var uteglemt fra fordelsbeskatning av mobiltelefoni. Kommunerevisjonen har funnet at ansatte har anvist på egne bilag, eller fått underordnede til å anvise. Revisjonen har også stilt spørsmål ved om kommunen har gode rutiner for fastsetting av lønn til ansatte og politikere. Revisjonen har hatt hendene fulle med avvik, kan det være flere områder som mangler rutiner og kontroll?

God forvaltning av ansatte er også en del av faget økonomistyring. Det er dyrt å miste ansatte, og det er dyrt med opplæring av nye. Det er dårlig økonomi å miste nærmere 30 medarbeidere. Det er spesielt ille at mange av disse slutter på grunn av mistrivsel. Det hører også til god økonomistyring å sikre at ansatte ikke utsettes for fristelser til å berike seg selv. At 33 ansatte har Gullkort med adgang direkte i kommunekassa er egnet til bekymring. Konfliktene rundt rådmannen i Søgne har så langt kostet kommunen mange millioner. Rådmann, dette er ikke god økonomistyring!

I 2015 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn med Søgne kommune. Søgne kommune fikk varsel om pålegg etter at Arbeidstilsynet avdekket at ansatte hadde opplevd baktaling fra kolleger og ledelse, at ansatte mistrivdes, at mer enn halvparten av de ansatte i administrasjonsavdelingen var utrygge på hvordan ytringer ville bli møtt, og at mange ansatte var redde for at utsagn kunne få negative følger. Rapporten forteller også om innsamling av støtteerklæring for leder, at ansatte ikke våget å la være å støtte dette, og at ansatte var usikre på anonymiteten i medarbeiderundersøkelser. Usikkerhet ved medarbeiderundersøkelse er alvorlig og gjør at målingene mister verdi.

Rådmannen fremhevet overfor arbeidstilsynet at resultatene i medarbeiderundersøkelsene jevnt over var gode, men at noen få syntes å mistrives. Rådmannen mente dette var "innafor". Arbeidstilsynet påpekte at rådmannens holdning om «innafor» ikke var en akseptabel innstilling. I mai 2016 var tilsynssaken på formannskapets bord, og det ble lovet bedring.

Senere varslersaker viser at ukulturen har fortsatt. I dommen fra Kristiansand tingrett i januar 2018 går det fram at det i administrasjonsavdelingen har vært en kultur som blir oppfattet som fryktbasert, riktignok av et mindretall. Dommen beskriver en utrygghetsfølelse som omfatter ledelsen, både avdelingsledelse og den øverste administrative ledelsen. Dommen sier at det er bevist at det foregår utfrysing, og at det foregår gjengjeldelse fra ledelsen.

Allerede våren 2014 ønsket politikere i Søgne å arbeide med misnøyen blant ansatte. Ordfører Severinsen uttalte seg, og sa hun ville ta grep. Det er fire år siden.

Det har vært mellom 25 og 30 varslersaker mot toppledelsen i Søgne kommune. Nå behandles enda en sak, der en leder har varslet mot rådmannen. I dagene før advokatenes utredning er ferdig, starter organisasjonssjef Skretting en kampanje på rødt papir, der ordføreren tillegges skylda for det dårlige arbeidsmiljøet. Angrep er ikke alltid det beste forsvar. Har ikke organisasjonssjefen selv en sentral rolle i flere av de rundt 26 varslersakene?

Godt arbeidsmiljø er et ledelsesansvar. Øverste leder for kommunens administrasjon er rådmannen, han kan ikke stikke av fra dette. Gjennom flere år har rådmannen dyttet andre foran seg. Rådmannen i Søgne er ikke tjent med at organisasjonen han leder bærer symptom på manipulerende ledelse. Rådmann, ta ditt lederansvar!

Arkivforhold er en gjenganger i konflikten. Allerede i 2008 var arkivrutinene på rådhuset i medias lys. Statsarkivet i Kristiansand pekte på flere mangler ved Søgne kommunes journalføringspraksis, og varslet stedlig tilsyn i 2009. Rådmannen uttalte seg og lovte bedring.
I mai 2016 ble en rekke dokumenter om håndtering av arbeidskonflikter sendt til etterregistrering fra rådmannen til arkivet.

Rådmannen hadde selv vært saksbehandler i saker mot seg selv, og utelatt arkivering. I september 2016 var arkivet ikke i stand til å finne ut om varslerbrevene fra 16 ansatte noen gang hadde vært arkivert.

Samme år ble det kjent at oppdragene til firmaene Agenda Kaupang og advokatfirmaet Bahus var gjort muntlig mellom rådmann og oppdragstakere, og ikke var å finne i arkivet. Oppdragene gjaldt arbeidskonfliktene. I januar 2017 slo Arkivverket fast at det å fjerne ordførerens «huskelapp» fra arkivet var ulovlig. Høsten 2017 ble et dokument skrevet av ordføreren fjernet fra arkivet, etter at rådmannen ulovlig hadde inndratt innkallingen til kommunestyremøte etter at denne var sendt ut. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat fastslo at kommunen hadde brutt loven.

Ser vi et finurlig system der rådmann og organisasjonssjef utelater å arkivere, eller trekker ting fra arkiv, og de ansatte ender opp med skyldfølelse? Rådmann, dette er ditt ansvar!

Ukens leder: Når forbildene krangler

Ukens leder FAU-leder ved Finsland skole, Maria Puntervold Dale, ga Frp-politiker Øistein Hatlebakk klar melding om å passe munnen sin i møtet til Tjeneste- og... torsdag 07:00

Folkestyre på tynn is

Debatt Interessen er laber. Folk sitter hjemme, men besitter allikevel meninger om mye og mangt, om det meste kanskje, hos de fleste. Å møte frem til... onsdag 15:57

Lavmål av mennesker

Lesernes budstikke Har du sett noen som bar på et stort sitrontre natt til mandag den 16 april, på eller i nærheten av Hortemo?Min kone kom inn i sitt drivhus på morgen... tirsdag 12:31

Fakta, ikke opplevelser, Kleivset

Lesernes budstikke Kleivset har blitt utfordrer av kontrollutvalget i ”Budstikka” og tilskrevet med kopi til KrFs kommunestyregruppe, men har ikke svart. Vel, det er... tirsdag 08:13

– Politikkens skuespillerkunst

Meninger Så lenge rådmannen ikke tar sitt ansvar så bør i alle fall politikerne gjøre det mandag 13:16

Rådmann, ta ditt ansvar!

Lesernes budstikke Søgne kommune er i en tillitskrise, der fronter settes opp mot hverandre. Kommunen har tapt en sak i retten og forlikt en annen. Kommunen har opplevd... lørdag 16:05

Anoreksi-kontroversen

Meninger Anoreksi, bulimi og overspisingslidelse, samt som de fleste kjente spiseforstyrrelser har vært erkjent som psykiske lidelser helt siden slutten av... fredag 19:10

Ukens leder: Bort med hemningene

Ukens leder Det er færre kvinnelige ledere på Sørlandet enn i resten av Norge. Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, opplyser at det er flere... onsdag 07:00

Festlig bilde fra Søgne bibliotek

Lesernes budstikke Inne på «biblioteket vårt» på Tangvall var jeg bare heeeelt nødt til å ta dette bildet. Bare bruk (de gjenglemte) brillene - og husk å legge avisene... mandag 21:20

Vårstemning på Lunde

Lesernes budstikke Gjør gjerne som Tiril og send oss vårtegn. fredag 20:11

Ukens leder: Går aldri over

Ukens leder Avdelingsleder Dag Morten Frantzen og organisasjonssjef Gustav Skretting sier begge til N247 at de har prøvd å ta ting internt, først og fremst for å... onsdag 07:00

Hva har du opplevd, Kleivset?

Debatt Leserinnlegg fra Søgne kontrollutvalg Leserinnlegg fra Søgne kontrollutvalg tirsdag 18:42

Lesernes påskebilder

Lesernes budstikke Det er veldig mange som legger til #bsnett på side bilder på Instagram, og det er vi veldig glad for! Under følger noen av de innleggene leserne våre... tirsdag 16:40

Omkamp ble det, men flere tok til vettet

Lesernes budstikke Leserinnlegg Jeg antok og skrev i mitt forrige blogginnlegg at det kanskje ville gå mot en omkamp om lovlighetskontrollen som var begjært av 11... onsdag 20:52

– Jeg vil ha et positivt sted der folk bryr seg om hverandre

Lesernes budstikke Leserinnlegg Våren er kommet, solen skinner på rådhuset i Søgne. Enda har ikke søgnes befolkning fått noe tilfredsstillende svar på konflikten som er skapt av... onsdag 17:30

Vår innsender undres

Lesernes budstikke Kanskje selv Søgne kan tørre å i seg hen til det nye? Takk til Siri Thorsland som har sendt oss et tegn på en ny vår. tirsdag 12:00

Ordfører om Søgnekonflikten

Debatt Leserinnlegg Siden N247 ikke har kontaktet meg for å be om min versjon av saken, velger jeg å benytte tilsvarsretten med å svare i Søgne og Songdalen Budstikke.... lørdag 11:12

Nye stier

Meninger For meg har det alltid ligget noe mystisk over skogen. Skogen har vært både et fristed for meg, et hellig sted, et sted til å arbeide, for å dra ut... fredag 19:00

Ukens leder: Frivillig beredskap

Ukens leder Røde Kors Hjelpekorps i Søgne og Songdalen kommune gjør en formidabel innsats med sin frivillighet på skisteder i Agder i påskeferien. Påsken er... onsdag 10:37

Personlig

Ukens gratulasjoner

Du må være innlogget for å se alle gratulasjonene.  Vil du sende inn en gratulasjon?  Klikk her og fyll ut. Eller send til personlig@bsnett.no innen...
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Nygaard, 412 44 323
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke