Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Søgnepolitikk sett frå ein bleik måne

Meninger · Publisert 19:00, 8 jun 2018

Sjå bestefar, kor bleik månen er, – og berre halv.

Vi er to på terrassen i kveld, Alex og eg.  Det er den 24. mai og Alex skal overnatte hjå bestemor og bestefar. På terrassen sit vi. Alex ser opp mot den bleike månen. Det er sollyset som gjer at månen er så bleik, seier eg. Sola, bestefar; kvar er ho no?

Ikkje alt er like godt å forstå for ein fireåring, men han kroar seg i fanget mitt og ser opp mot himmelkvelven. Var månen så bleik då du var liten bestefar? Mmm..kjem det frå meg.

Du er so rar bestefar, eg går inn til bestemor. Ja, gjer det, seier eg. Tankane mine er ikkje her på terrassen no.

I kveld såg eg for første gong nettoverføring frå eit kommunestyremøte i Søgne, i fugleperspektiv. Eller kanskje passar mitt perspektiv meir frå Alex sin bleike måneskalk.

Der sat dei, kommunestyrerepresentantane, i halvsirklar vendt mot ordførar og rådmannen. Med lyd og bilete på nettbrettet mitt.

Rart... Slik tenkte vi oss utforminga av møtesalen for kommunestyret og andre politiske fora for 10 – 15 år sidan. Men vi tenkte ikkje at det her, 24. mai 2018, skulle sitje eit splitta kommunestyre, i desse flotte lokala. Eit fleirtal som synest å gjere alt dei kan for å svekke den ordføraren dei sjøl har valgt. Eit kommunestyre som er meir omtala for å rote i administrative intriger, enn utvikling av vår flotte kommune.

Rart... Frå mitt lysbleike måneperspektiv igjenkjenner eg fleire av dei duknakka representantane i hesteskoa; nettoverført frå møtet den 24.05.

Dei same personane som hadde plass kring "langborda" i kommunestyresalen for 10-15 yngre år sidan og sende replikkar til kvarandre med eit smil i augekroken. Ingen trengte advokathjelp for å rettferdiggjere sine argument.

Rart... Referatsak i møtet den 24.05; leiar for PP tjeneste har ifølgje vurdering frå eit advokatfirma (!?) vore utsett for "uheldig psykisk belastning" i eit budsjettmøte, internt i administrasjonen.

Ifølgje Fædrelandsvennen ville administrasjonen at PP-tenesta skulle redusere omfanget av sine sakkunnige tilrådingar overfor barnehagar og skolar, slik at kommunen kunne spare 15 millionar(!). Frå eit månebleikt perspektiv her på terrassen ville det tilsvare ein reduksjon i spesialpedagogiske tiltak med omkring 20 årsverk!

Det er blitt forska mykje på den spesialpedagogiske praksisen i opplæringa og kva utbytte barna har, men dagens lovverk slår fast at den kommunale administrasjonssjefen ikkje har instruksjonsrett overfor PP-tenesta si faglege verksemd.

Rart.., rart at leiaren for denne verksemda i Søgne og Songdalen i eit kollegialt, internt budsjettmøte blir utsett for så "uheldig psykisk belastning" at saka hamnar til vurdering ved eit advokatkontor. Den solbleike månen gjev ikkje noko svar her på milde sommarkvelden, men dei siste åra har eg ofte undra meg over kva slags politisk og administrativt arbeidsklima det er i kommunen vår.

Eiendomsskatt og andre forhold har gitt kommunen brukbart økonomiske handlingsrom. Handlingsrom for saklege og kompetente utviklingssamtalar med respekt for kvarandre sin integritet. Å meine at PP-tenesta i Søgne skal medverke til at skolar og barnehagar skal redusere spesialpedagogiske tiltak med 15 millionar høyrest korkje sakleg eller kompetent ut. Reknar med at alle impliserte i denne uforståelege konflikten har kome til same erkjenning.

Eg har brukt mykje spalteplass på denne referatsaka som kommunestyret den 24. mai tok til etterretning og som Fædrelandsvennen har omtalt tidligare.

I mine månebleike refleksjonar her på terrassen er eg redd denne saka er eit utriveleg symptom på arbeidsmiljøet i kommunen vår.

Rart..., ofte har eg vore stolt av å kunne representere Søgne kommune. Og eg har hatt tru på at kommunen også kunne stå på eigne bein, men no verkar det som ein storkommune med administrativt leiarskap henta frå Songdalen og Kristiansand vil vere det beste for Søgne.

Den bleike månen er kanskje eit symbol på sinnstemninga som pregar meg når eg pressar fram denne erkjenninga no, her på terrassekanten.  

Skulle ønskje at våre politikarar kunne jobbe saman og ikkje mot kvarandre no, det siste leveåret for Søgne kommune, på ein strategisk, klok måte.

Ingen vil ha positive minne frå Søgne kommune for sin gode økonomi, dersom økonomifokuset m.a. har resultert i  svekka velferdstenester, opplæringstilbod, kulturtilbod og svekka kommunikasjon frå Høllen ut til øyane våre. Politikarar og administrasjon har no ansvaret for at Søgne kommune er rusta for å bli ein livskraftig bydel i nye Kristiansand kommune.

Kommentarer til detaljreguleringen av Kleplandsveien 1,3,5,9 (ID 2016088)

Meninger Jeg anker Plan- og miljøutvalgets avgjørelse og ber om at maksimal høyde på bygget settes til fem etasjer. Jeg har på nytt lest over hundre sider om... mandag 15:37

Losenes farefulle liv

Meninger Søgneskjærgården myldrer av øyer, holmer, havstrømmer og undervannsskjær. Gjennom årenes løp har dette vært åsted for mangt et skipshavari og forlis... fredag 19:00

– Dette er Søgne på sitt beste

Lesernes budstikke Oppsummering av utstillingen Kystbygda Søgne. onsdag 10:12

Bra for flest mulig

Ukens leder Tom Jørgensen (Frp) formidlet i siste møte i Søgne tjenesteutvalg at han er bekymret når det gjelder Søgnes lavterskeltilbud til innbyggere som har... onsdag 07:00

Søgnepolitikk sett frå ein bleik måne

Meninger Sjå bestefar, kor bleik månen er, – og berre halv. Vi er to på terrassen i kveld, Alex og eg.  Det er den 24. mai og Alex skal overnatte hjå bestemor... fredag 19:00

Svar til Solbjørg Jørgensen

Debatt Solbjørg, vi er ofte enige politisk i saker som gjelder sårbare grupper.  Arbeiderpartiet vil også i fremtiden ha en sosial profil.  I skolesaken... fredag 10:10

Et åpent brev til kommunen: Regulering Rådhusveien 36 og 38 på Tangvall

Debatt Da styret i sameiet for Rådhusveien 30 ikke har kommet med innlegg i saken vil jeg som eier av leilighet 602 komme med mitt innlegg. Da jeg kjøpte... fredag 07:52

Ukas leder: Må mer enn å si fra

Ukens leder Dagen etter at statsminister Erna Solberg formante sørlandspolitikerne til å klage mindre, brukte landsdelens fremste folkevalgte dagen på å... onsdag 07:29

Omkampen om skoletomt i Songdalen

Debatt Leserinnlegg Åpent spørsmål til Jan Erik Tønnesland Ap og Terje Imeland KrF. lørdag 18:00

Når sommeren ikke er en gave

Meninger Det livnar i lundar. Sola brenner, hormonene spretter, shortsen, toppen og tær i varm sand har tatt over for bøffer og vinterstøvler. Nå er det is på... fredag 19:00

Ukens leder: Riktig kompromiss med fortsatt kontroll

Ukens leder Fremtidens Tangvall skal bygges i høyden. Søgne kommunestyre har pekt ut hvordan reguleringen av sentrum av den foreløpige egne kommunen skal se ut.... onsdag 07:00

Kommentar fra grunneiere og etterkommere på Vollan

Tema Som grunneier og etterkommere etter grunneier av Vollan (110/9) har vi valgt å informere alle kommunestyrerepresentantene om vårt syn på at det nå... mandag 12:57

Ei tankereise om Tangvalls framtid

Debatt Det er vanskelig å spå hva framtida vil bringe. Spådommer om framtida har stort sett en ting felles – de pleier å vise seg å være feil. Likevel kan... lørdag 12:00

Priviligert matbehov

Meninger Det er nemlig slik at i Norge assosierer vi gjerne landet vårt med varmt solskinn, fjell og fjorder, en uendelig kystlinje og vakker natur. Ikke bare... fredag 19:00

Ukens leder: Investering i fremtid

Ukens leder Flertallet i formannskapet i Songdalen ber kommunestyret stoppe utredningene med å etablere ny skole på Rosseland og heller gjenoppta arbeidet med å... onsdag 07:15
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke