Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Tvangssammenslåingen – derfor ble det bok om den

Meninger · Publisert 20:00, 21 mai 2018

Nedleggelsen av Søgne og Songdalen kommune er omtalt som den viktigste saken i Søgne/Songdalen på 50 år og ca 18 000 innbyggere blir berørt. Kommunene opphører, rådhusene nedlegges, lokaldemokratiet fjernes.

I nye Kristiansand vil bystyret bestå av 71 representanter – ca. 58 vil være bosatt i dagens Kristiansand, ca. 8 fra Søgne og ca. 5 fra Songdalen – målt etter innbyggertall. De åtte og fem får ingen beslutningsrett i saker angående Søgne og Songdalen; de 58 – som bor i dagens Kristiansand – avgjør. Eksempelvis kommuneplanen med tilhørende kommuneutvikling – og alt fra eiendomsavgift, om Søgne/Songdalen skal prioriteres med egen legevakt/innføre parkeringsavgift osv.

I folkeavstemningen var overveldende 71,5 prosent mot storbysammenslåing i Søgne, 66 prosent mot i Songdalen – i innbyggerundersøkelsen ca. 2/3 mot. Disse tallene var relatert til en storbysammenslåing der intensjonsavtale med folkevalgte kommunedelsutvalg mv. inngikk. Folkets motstand hadde selvsagt vært enda større mht. dagens sammenslåing (K3) der nevnte lokaldemokratimodell mangler.

Både Søgne og Songdalen kommunestyre fattet vedtak mot sammenslåing. Songdalens betingelse for si ja var at Søgne vedtok ja, men Søgne vedtok nei. I Songdalens vedtak ble det forøvrig presisert at kommunen ville stå alene (være en K1-kommune) dersom prosessen ikke førte frem innen en fastsatt tidsfrist, hvilken den heller ikke gjorde.

Således manglet grunnlaget for å nedlegge Søgne og Songdalen kommune. Men hele lokaldemokratiet – både folket (kommunens eiere) og begge kommunestyrevedtakene – ble overkjørt.

Stortingets basis for kommunereformen var frivillighet. Men i "helt spesielle tilfeller" og der "en kommune" sperret for sammenslåing ble samarbeidspartiene enige om å kunne bruke tvang (imidlertid trakk KrF seg). Søgne og Songdalen hører ikke til "helt spesielle tilfeller" og det var heller ikke en kommune (slik det stod i saksutredningen til Stortinget), men to kommuner som sperret. – Stortinget ble derved ført bak lyset, og det var også andre graverende mangler/feil i saksutredningen.

Undertegnede stilte spørsmål til ordførerne i Søgne og Songdalen om saksbehandlingen og deres tilhørende roller, i innlegg – Bsnett, 27.8. og 15.11.2017. I sistnevnte innlegg ble stilt fem spørsmål – på vegne av innbyggerne – om aktuelt kommunestyrevedtak og hvorfor ordførerne ikke før og etter stortingsvedtaket korrigerte/protesterte på saksutredningen etc.

Ordføreren i Søgne nektet hele tiden å svare, ordføreren i Songdalen likeså – da svaret han ble presset til å avgi 21.11 på Bsnett ikke var svar på de fem spørsmålene, og det særdeles mangelfulle han kom med ble dessuten tilbakevist i tilsvar, 27.11.

Mht. til aktuelt kommunestyrevedtak sendte ordføreren i Songdalen, 20. 7. 2017, e-post til undertegnede med følgende konklusjon: "Songdalen har ingen offisiell tolkning av vedtaket i kommunestyret, og hvis du sendte spørsmålet til samtlige kommunestyrerepresentanter, så vil du helt sikkert få ulike svar." En slik konklusjon var totalt uakseptabelt i denne genuint viktige saken - minimumskravet skal selvsagt være et klart/utvetydig vedtak; - ordføreren nektet deretter å svare.

Og det var altså dette vedtaket - der ordførerne (som er kommunestyrenes møteledere) fremsatte vedtaket i strid med vedtakets ordlyd - og motsatt av andre kommunestyrerepresentanters mening - som dannet grunnlag for nedleggelsen av Søgne og Songdalen kommune. - For dem er det utrolig nok ok at kommunestyrerepresentantene hadde motsatt syn av dem selv mht. det vedtaket som gjaldt nedleggelsen av 2 kommuner og som var den viktigste saken for innbyggerne på 50 år.

Det var dessuten "helt avgjørende" for ordførerne – for å gå inn for sammenslåing med Kristiansand – at Søgne og Songdalen fikk kommunedelsutvalg; innbyggerne ble tutet ørene fulle med det. Nå sitter ordførerne (forøvrig ombud for innbyggerne) i fellesnemnda for nye Kristiansand og dolker lokaldemokratiet i Søgne og Songdalen i ryggen med å si nei til kommunedelsutvalg, samtidig som samtlige syv som er gitt stillinger i den nye toppledelsen bor i Kristiansand kommune (to av dem i pendlerbolig).

– Det er ikke slik vi skal ha det i Søgne og Songdalen; slikt skal heller ikke forties. Heller ikke skal man nedlegge kommuner i Norge, og bygge nye – på et slikt uakseptabelt grunnlag. Stortinget – dvs. Norges nasjonalforsamling – skal selvsagt fatte vedtak basert på en faktumbasert og redelig saksutredning. Det påhviler derfor Stortinget en klar forpliktelse til å ta denne saken opp på nytt da dette ikke var tilfellet. – Tvangsvedtaket er et overgrep mot folk i Søgne/Songdalen og en skamplett på det norske folkestyret.

Forties skal heller ikke at kommunereformen – allerede før tidspunktet for sammenslåingene – vil overstige enorme 5 000 millioner kr i kostnader (intern arbeidskraft i tillegg), har skapt dyp splid, og et resultat – i forhold til intensjonen – som i stor grad er fiasko og paradoksalt. Eksempelvis er det fremdeles 125 igjen av de aller minste kommunene (under 3 000 innbyggere), hvilket betød at andelen av dem kun er redusert med 2 prosent.

Pr. 20. desember 2017 (ca. 1/2 år etter første forespørsel) – hadde fremdeles ikke ordførerne besvart aktuelle spørsmål ang. saksbehandlingen. Da bestemte undertegnede seg for å gjennomgå saksbehandlingen inn til Stortinget, imøtegå argumentasjonen for å nedlegge Søgne og Songdalen kommune, få presentert folkets store motstand etc. – for så å gi dette ut i bokform. I innholdet inngår også saksbehandlingen/overgrepet mot innbyggerne i Marnardal.

Ordførerne m.fl.s egentlige ønske var i tillegg å nedlegge mange flere kommuner (K7 og K5) og vi har en fylkesmann som ønsker å nedlegge utrolige 25 av Agders 30 kommuner – samt en Kristiansandsordfører som berømmet dette og synes det var "modig". Boken er også skrevet for å unngå ytterligere maktmisbruk overfor innbyggerne.

Sist, og ikke minst, skal folkeflertallet – de som stemte mot sammenslåing og som ville beholde kommunene Søgne og Songdalen med deres identitet, kultur og lokaldemokrati – ha sin skriftlige utredning/argumentasjon. – Utallige sider med saksutredninger/propaganda er skrevet av dem som overkjørte folkets mening.

Kommentarer til detaljreguleringen av Kleplandsveien 1,3,5,9 (ID 2016088)

Meninger Jeg anker Plan- og miljøutvalgets avgjørelse og ber om at maksimal høyde på bygget settes til fem etasjer. Jeg har på nytt lest over hundre sider om... mandag 15:37

Losenes farefulle liv

Meninger Søgneskjærgården myldrer av øyer, holmer, havstrømmer og undervannsskjær. Gjennom årenes løp har dette vært åsted for mangt et skipshavari og forlis... fredag 19:00

– Dette er Søgne på sitt beste

Lesernes budstikke Oppsummering av utstillingen Kystbygda Søgne. onsdag 10:12

Bra for flest mulig

Ukens leder Tom Jørgensen (Frp) formidlet i siste møte i Søgne tjenesteutvalg at han er bekymret når det gjelder Søgnes lavterskeltilbud til innbyggere som har... onsdag 07:00

Søgnepolitikk sett frå ein bleik måne

Meninger Sjå bestefar, kor bleik månen er, – og berre halv. Vi er to på terrassen i kveld, Alex og eg.  Det er den 24. mai og Alex skal overnatte hjå bestemor... fredag 19:00

Svar til Solbjørg Jørgensen

Debatt Solbjørg, vi er ofte enige politisk i saker som gjelder sårbare grupper.  Arbeiderpartiet vil også i fremtiden ha en sosial profil.  I skolesaken... fredag 10:10

Et åpent brev til kommunen: Regulering Rådhusveien 36 og 38 på Tangvall

Debatt Da styret i sameiet for Rådhusveien 30 ikke har kommet med innlegg i saken vil jeg som eier av leilighet 602 komme med mitt innlegg. Da jeg kjøpte... fredag 07:52

Ukas leder: Må mer enn å si fra

Ukens leder Dagen etter at statsminister Erna Solberg formante sørlandspolitikerne til å klage mindre, brukte landsdelens fremste folkevalgte dagen på å... onsdag 07:29

Omkampen om skoletomt i Songdalen

Debatt Leserinnlegg Åpent spørsmål til Jan Erik Tønnesland Ap og Terje Imeland KrF. lørdag 18:00

Når sommeren ikke er en gave

Meninger Det livnar i lundar. Sola brenner, hormonene spretter, shortsen, toppen og tær i varm sand har tatt over for bøffer og vinterstøvler. Nå er det is på... fredag 19:00

Ukens leder: Riktig kompromiss med fortsatt kontroll

Ukens leder Fremtidens Tangvall skal bygges i høyden. Søgne kommunestyre har pekt ut hvordan reguleringen av sentrum av den foreløpige egne kommunen skal se ut.... onsdag 07:00

Kommentar fra grunneiere og etterkommere på Vollan

Tema Som grunneier og etterkommere etter grunneier av Vollan (110/9) har vi valgt å informere alle kommunestyrerepresentantene om vårt syn på at det nå... mandag 12:57

Ei tankereise om Tangvalls framtid

Debatt Det er vanskelig å spå hva framtida vil bringe. Spådommer om framtida har stort sett en ting felles – de pleier å vise seg å være feil. Likevel kan... lørdag 12:00

Priviligert matbehov

Meninger Det er nemlig slik at i Norge assosierer vi gjerne landet vårt med varmt solskinn, fjell og fjorder, en uendelig kystlinje og vakker natur. Ikke bare... fredag 19:00

Ukens leder: Investering i fremtid

Ukens leder Flertallet i formannskapet i Songdalen ber kommunestyret stoppe utredningene med å etablere ny skole på Rosseland og heller gjenoppta arbeidet med å... onsdag 07:15
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke