bsnett.no

God stemning: Mandag presenterte samarbeidspartiene forslaget til endringer i budsjettet for 2018. Fra venstre: Arild Berge (V), Tom Løchen (H), Bjarne Bentsen Lieng (Sp), Sigrun Sæther (KrF), Christian Eikeland (Frp) og Roy Fardal (H).

– Det mest offensive så lenge jeg har vært i politikken

Søgne: Med gjennomslag for sine hjertesaker, sto samarbeidspartiene i Søgne klare for å skryte av neste års budsjett – og hverandre.

Politikk · Publisert 19:08, 4 des 2017

– Vi bruker ikke penger som fulle sjøfolk. Hvis noe skal være rett, så er det at vi at vi har trygg, stø kurs bort fra skjæret, sa Christian Eikeland (Frp) som svar til Aps Bjørn Egeli.

Representanter for Frp, Høyre, Venstre, KrF og Sp møtte bygdas to lokale medier for en prat om budsjettet de er blitt enige om: Økning av kommunens tjenester med knappe sju millioner og økning i investeringene med 3 millioner. Pengene hentes fra å bruke lengre tid på å betale ned gjelda, halvere rådmannens økning til sosialhjelp for flyktninger og kun beholde 250.000 av millionen han foreslo å bruke på det politiske feltet.

Under pressekonferansen der det ble servert kruttsterk kaffe, betonte politikerne at dette har de råd til. Arild Berge (V) er desidert lengstsittende i lokalpolitikken av de fremmøtte. Han ble valgt inn første gang i 1991. Han husker godt tiden da kommunen var tusenlapper fra den berykta Robeklista (statlig styring). Da innførte flertallet eiendomsskatt.

– I 2007 var vi på kanten av Robeklista. Det er viktig å understreke at denne kommunen har god økonomi, driftsmessig og gjeldsmessig. Vi har et handlingsrom. Nå benytter oss av det med investeringer og vi øker driften også. Ikke som fulle sjøfolk, sa Berge.

Han minnet om at lånegjelden er det halve i Søgne sammenlignet med Kristiansand. Han la ikke skjul på at økningene også henger sammen med den forestående sammenslåingen.

– Kommuner som slås sammen sikrer gjerne infrastrukturen før de går inn i noe annet. Dette er det mest offensive budsjettet som er lagt frem i Søgne så lenge jeg har vært i politikken. Vi har så god økonomi at vi kan øke driften som dette uten at vi går i baret, sa Berge.

Ønsker

Budsjettet skal vedtas kort tid før jul etter å ha vært på høring. I endringene samarbeidspartiene nå har gått inn for, har partiene fått gjennomslag for flere av sine hjertesaker.

– Det var to ting som var viktig oss: barnevern og skole. Kultur er også plusset på. Vi har også fått litt grønt, til marin forurensing, med 200.000 over to år, fortsatte Venstrepolitikeren.

Ved siden av ham satt Sigrun Sæther i KrF. Også hennes parti kan notere seg at hjertesaker har fått sin plass. De tok med to saker inn i forhandlingene. Den ene er tidlig innsats for barn og unge.

– Vi har klart å styrke skolene og barnehagene. De siste har følt seg glemt i dette, skolene fått mye fokus, vi hadde lyst å få med barnehagene også. Det er der den tidlige innsatsen skal starte: ernæring, matlaging, frigjøre tid hos de andre voksne, så de kan være med barna. Det vil dryppe på de private barnehagene også her, sa Sæther. Hun la til:

– Og så har vi endelig klart å løfte støtten til menighetene. Søgne gir mye mindre enn Kristiansand og Songdalen. I menighetene i Søgne skjer det masse: flyktningarbeid, aktiviteter for barn og unge. Gir du der får du mye igjen i form av frivillig arbeid.

Christian Eikeland trakk frem 200.000 til aktivitetsmidler for eldre som er på institusjon.

– Det kan være relativt enkle virkemidler som skal til for å få folk i aktivitet, for eksempel tv-er som gjør at man kan sykle med kjent landskap foran seg. Vi snakker hjelpemidler for pleietrengende og demente. Enhetsleder på institusjonsenheten sier de har masse planer på gang for å få enda mer aktivitet. Vi øker hjemmetjenesten med 700.000. Det blir flere eldre, og de ansatte løper fort. Det er viktig med kvalitet når de er på besøk og flest mulig skal bo hjemme, sa han.

Eikeland trakk også frem bedre norskopplæring, som styrkes med 500.000 i 2018. Pengene henter de fra å redusere sosialhjelp for flyktninger, noe de forsvarer siden den enheten går med overskudd.

– Man oppdager for sent at flyktninger sliter med å lære norsk. Kan de ikke språket godt nok, blir de heller ikke integrert. slik vil vi redusere andelen som mottar sosialhjelp fordi de ikke lærer seg norsk, sa Eikeland.

Arild Berge trakk også frem at kommunale veier skal bli bedre. 1,7 millioner settes av til asfaltering og reasfaltering av veier neste år og i 2019, og 400.000 kr til grusing de samme årene.

Tom Løchen (H) understreket at noen av tiltakene de har funnet plass til ikke koster så mye, men betyr mye.

– Sånn som hjertegruppa. Det var 15.000 kroner i året.

Løchen er opptatt av at skolen får mer. Partiene øker med 500.000, i tillegg kommer økningen fra staten etter forliket i Stortinget om nye normer for lærertetthet. En hjertesak for Løchen har vært elevombudet – nå øker den stillingen til 60 prosent fra 50.

– Ja, vi øker den til 60 prosent stilling. Vi forsøkte til 70 prosent, men det gikk ikke. Nå gir vi det hun ba om selv i sin rapport, sa Løchen. 

Kommuneplan

Partifelle Roy Fardal var opptatt av at de setter av penger til ny kommuneplan. Administrasjonen kan leie inn arbeidskraft for å løse det før Søgne blir en del av Kristiansand.

– Her får vi satt vårt fottrykk før det blir ny kommune, sa Fardal.

– Hvorfor er dette så viktig, hva har det å si for folk?

– Der bestemmer vi hva som skjer med arealene i skjærgården og på land, sa Fardal.

Arild Berge mente det er lurt å bruke penger på dette før sammenslåingen.

– Da kan vi påvirke volumvekst i næring og bolig og plassere dette i kommunen. Det handler om hvilken utvikling vi vil ha i kommunen. Det som skjer nå, som med alle andre sammenslåinger, er at kommunene posisjoner seg, sa han.

– Det preget vi får inn nå, vil ligge til grunn for fremtidige rulleringer, tilføyde Christian Eikeland.

Bjarne Bentsen Lieng (Sp) skrøt av god tone.

– Alle har inkludert alle, det er ingen tapere, sa han og dro på seg en vennligsinnet replikk fra Roy Fardal:

– Ja, bortsett fra Bjarnes utbrudd om ny kommune, har vi god tone i møtene, smilte han.

Reduksjon

Politikerne skal altså bruke mindre på seg selv enn det rådmannen foreslår. De øker med 250.000 kr i stedet for 1 million.

– Det koster jo mindre neste år. Det blir verken Københavntur eller tur til Rosfjord da, konstaterte Tom Løchen (H).

– Men dere vet vel neppe utfallet av rettssaken som kommer opp før jul? Den kan vel gi bråk som strekker seg inn i 2018?

– Den tar vi bare til orientering. Vi kan ikke gjøre noe hit eller dit, sa Løchen.

Eikeland mente rettssak ikke har noe med dette å gjøre.

– Politisk område er til politisk arbeid, ikke til rettssak. Rådmannen foreslo økning til 1 million, vi reduserer til 250.000. Det er et signal til ordførere og utvalgsledere i forhold til det også og ikke holde unødvendige møter.

Denne kommunen har god økonomi, driftsmessig og gjeldsmessig. Vi har et handlingsrom. Nå benytter oss av det.

Arild Berge

Venstrepolitiker

Få Budstikkas nyhetsbrev hver fredag

* indicates required

Forskjellighet og verdighet

Jarle og hans lagkamerater avsluttet med stil

KABB i krise

Oppfølging av dom

Fritun på Tangvall

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke