bsnett.no

På hver side: Når varsler-rettssaken kommer opp siste uke før jul, står ordfører Astrid Hilde og rådmann Kim Høyer Holum på hver sin side. Bildet er tatt i september 2017. (Arkivfoto: Anne Lise Riseng)

Rettssaken vi ikke kan tie i hjel

Søgne: I tiden fremover vil det bli skrevet mye negativt om Søgne når varslingssaken kommer opp for retten siste uke før jul. Det hører til pressens samfunnsoppdrag å følge opp også slike saker.

Ukens leder · Publisert 05:00, 6 des 2017

«Med hjemmel i Grunnlovens bud om at trykkefrihet bør finne sted, er pressen anvist en oppgave på folkets vegne, og derfor er det både dens rett og plikt til å innhente og formidle opplysninger og informasjon om ethvert offentlig anliggende som ikke kan bringe rikets sikkerhet i fare eller krenker privatlivets fred.»

Torolv Kandahl, politiker, journalist, redaktør fra Austad, Vest-Agder. Uttalt på rådmannsmøte i Lillehammer 17. november 1956

Fraværet av støy om varslinger i Søgne kommune – slik det har vært de siste månedene – har mer preg av roen som hersker den korte tiden i orkanens senter. Avvisningen av å grave dypere slik Deloitte anbefalte etter å ha gransket kommunen ei uke i vinter, resulterte i en rettssak som nå kommer opp før jul. Orkanen forsvant aldri.

Husk også at alle avgjørende vedtak i denne historien – som avvisningen av Deloitterapporten – er gjort med knappest mulig flertall. Vedtaket om å avvise Deloittes anbefaling, ble i tillegg begrunnet i en rapport nesten ingen hadde hørt om – den ble formelt presentert for politikerne i administrasjonsutvalget uken etter. I tillegg viste det seg at rapporten ikke handlet om arbeidsmiljøet, men analyserte ansattes arbeidshverdag i ti faktorer. Her fant de blant annet ut av folks kvalifikasjoner til jobben, enten de kan noe som er nyttig til andre oppgaver eller kommunen bør spandere etterutdanning.

Slike vedtak er oppskriften på å havne i en situasjon der man bare beveger seg inn i orkanens øye, og ikke navigerer seg varig ut av vindkastene.

Konflikten sitter nå så dypt at den ikke kan løses med en politisk quick fix, i stedet havner den i retten.

Det gode er at konflikten åpenbart ikke ødelegger for folks lyst til å flytte til Søgne. Budstikka kunne nylig fortelle at tomtesalget i de nye områdene i vest går bra. Det er viktig og rett – kommunen har ikke sluttet å være god å bo i.

Folk som skal jobbe i butikk, lærer at det krever fem gode replikker for å oppveie en dårlig. Det har vi fått kjenne på i avisen. Saken som skjer i Søgne kommune er av en slik art at den ikke forsvinner om vi lar være å skrive om den. Dette er ikke et medieskapt problem.

Folk spør om ikke vi heller kan skrive om noe positivt. Det gjør vi også. Men ett negativt oppslag må veies opp av fem positive. Noen ganger er nyhetsbildet slik at det ikke er mulig akkurat da, det synes som kritikk sjelden kommer alene, men får sitt eget moment.

På sikt vil det jevne seg ut, men i noen øyeblikk kan det garantert føles for mange at det blir i overkant mye.

En løsning ville være å overlate alt det negative til andre medier, slik som Dagbladets oppslag over fem sider lørdag 25 november. Det ville være å bryte det samfunnsoppdraget et medie som utgis under redaktørplakaten har: at det skal ta opp alle sider av samfunnet det dekker. Dette styrkes av reglene for pressestøtte. Disse er til for å sette aviser i stand til å oppfylle den kritiske delen av jobben, også de steder i landet det ikke er stort nok annonsemarked til å lønne en redaksjon av en viss størrelse.

Det finnes grundig forskning som viser at kritisk journalistikk i lokalsamfunn faktisk virker direkte inn på innbyggernes lommebok. En solid gjennomgang av norske lokalaviser utført av to tyske forskere fra Universitetet i Göttingen (mail meg, så skal jeg sende link), viser at det er mer sløsing i norske kommuner der det ikke finnes kritisk lokaljournalistikk.

Det har vært orkan i kastene lokalt det siste året. Samtidig har det ført til mange gode samtaler med engasjerte innbyggere som mener noe om journalistikken vår – og mange har avsluttet samtalen med tips om viktige saker som siden er slått stort opp.

Det siste er det viktigste: Engasjerte lesere som har nytt å fortelle, eller vil si sin mening om jobben vi gjør i avisa. Jeg er takknemlig for alle innspill, og ønsker mange flere.

Forskjellighet og verdighet

Koselig lapp til bøssebærerene

Oppfølging av dom

Nydelig oktobervær

Gratulerer med kokkens dag!

Om å sette bukken til å passe havresekken

Minneord til Oddvar Ripegutu – en ildsjel

God refleksdag

Høye lederlønninger får konsekvenser

Øyne

Søgne landbruksskole 1915

Svar til Pedersen

PreNekrolog: Søgne

Raus med seg selv

KrF på siste verset

Når lysene blinker

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke