Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Forelskelsens tragiske sorti

Forelskelse fører ofte til ekteskap, men når den ender i overvalsing og mistillit - et helt år før bryllupet, og det i tillegg gjelder et tvangsekteskap - er det tragisk.

Lesernes budstikke · Publisert 18:42, 21 des 2018

Ordførerne i Søgne og Songdalen ble dypt forelsket i storsjarmøren fra Kristiansand (Kr sandordføreren) og hans intense iver for ekteskap. Sammen lot de seg fotografere - i beste Se og Hør-stil - bilde etter bilde, skuldret sammen, lykkeligste smil. Ordvalget stod ikke tilbake for bildene: "eventyr", "føler seg privilegert", "utrolig glad", "en ny tid", "historisk".

Elementært for en storsjarmør, er at denne - i den innledende datingen - ofte minimaliserer seg; setter potensielle partnere i høysetet, får de til å føle seg verdifulle, lar de snakke om seg og sitt. Og slik ble det - ordføreren i Songdalen ble leder, ordføreren i Søgne nestleder i prosessen for storbykommune/for å nedlegge kommunene våre.

Storsjarmøren kom med lovnader om at han skulle "vise raushet" i ekteskapet og at det skulle bygges på "likeverdighet". Det ble enighet om at en "helt ny" kommune skulle etableres med fokus på denne - ikke på de gamle kommunene. "Helt avgjørende" for sammenslåingen var det også at Søgne og Songdalen (S/S) skulle få egne folkevalgte kommunedelsutvalg for å ivareta sine interesser og innbyggerne ble forklart at både lokaldemokratiet og kommunale tjenester i S/S ville bli bedre. I den elleville flørtingen hørte gaver med, slik som prioritering av svømmehall på Tangvall. Innbyggerne ble forsøkt innbilt at Songdalens nei mot sammenslåing, var et ja. Ordførerne presterte også å fortelle at S/S vanskelig kunne klare seg alene - vel vitende om at begge kommuner lå i øverste sjikt på kommunebarometeret, og at det i et tresifret antall andre kommuner i landet - brøkdelen av S/Ss størrelse - utspant seg jubel da man unngikk sammenslåing. Kjærlighetsbrev, slike som man rødmer av når man leser de i ettertid, vederfaret -intensjonssider ned og opp - om det vordende ekteskap.

Ja, forelskelsen til ordførerne - hvis rolle er å være folkets ombudsmenn - var så glødende at folkets nei til sammenslåing ble overkjørt, nei-vedtak i begge kommunestyrene likeså - og ingen av dem beveget en lillefinger for å protestere på saksutredningen som førte Stortinget bak lyset.

Men. aberet er at storsjarmører oftest får det som de vil - og når denne til overmål er ca. ti ganger større enn en selv - behøvde folk flest ikke være i slekt med en eldre herre fra Snåsa for å vite at med økende intimitet, kom overvalsingen - inn mot bryllupsdagen, 1. 1 2020.

Den "helt nye"kommunens navn ble Kristiansands gamle - dvs. Kristiansand, kommunevåpenet ble Kristiansands gamle (til tross for protester fra sågar Songdalens ordfører); både navn og våpen har kun med Kr sands identitet å gjøre. Pensjonskassen ble Kr sands - 92 år gammel/kostbar administrativt/kun 6 ansatte - og det etter en prosess der man la ned S/S med begrunnelse i manglende størrelse og at nærhet til brukerne ikke var så viktig lenger. Når så både S/S og 95 % av landets kommuner har pensjonskassene i KLP med den formidable størrelse av kompetanse og digitale løsninger det innebærer, at man ved KLP også vil kunne frigjøre store pengebeløp - så er det utrolig at en ørliten pensjonskasse og at dennes nærhet til brukerne plutselig ble avgjørende viktig.

Videre ble innbyggerne i S/S nektet de tidligere "helt avgjørende" kommunedelsutvalg, og intensjonen om svømmehall på Tangvall ble skrotet. Politikere bosatt i dagens Kr sand blir iflg. de nye partilistene i overveldende flertall i nytt bystyre, og vil avgjøre samtlige saker relatert til S/S. - Ikke et eneste av partiene med over en representant i dagens bystyre har satt politikere bosatt i S/S på førsteplass til nytt bystyre. Heller ikke noen av de åtte som ble gitt stillinger i ny toppledelse bor i S/S; alt av politisk og administrativ toppledelse samt nærmeste rådgivere skal dessuten lokaliseres i Kr sand sentrum. Når, i tillegg, nærmest samtlige av de politikerne som har toppet Kr sandpolitikken i lange tider - inkludert både ordfører, varaordfører og opposisjonsleder som har vært med siden ca. tusenårsskiftet - er satt på topp på listene i Nye Kr sand så dreier sammenslåingenseg om at Kr sand har annektert S/S; ikke det som ble avtalt - en "helt ny" kommune bygd på "likeverdighet". Lenge før sammenslåingen, hagler det dessuten om maktmisbruk, mistillit og kameraderi mot disse politikerne, at de forlengst har forsømt dagens bydeler som Tveit, Tinnheia etc.

Så vil kristansandpolitikerne påtvinge S/S høyere eiendomskatt, med overveiende sannsynlighet også både bom/rush og p-avgifter. Dårligere blir det også på en rekke andre områder. På sikt vil neppe S/S bli prioritert med egen legevakt. På frekkeste vis prøvde også Kr sand å nekte Søgnes vedtatte boligplan. Reformkostnadene er dessuten helt ute av kontroll da ingen av K3-kommunene - fellesnemndahar heller ikke sørget for det- fører regnskap over de gigantiske personellkostnadene som er knyttet til reformen. At innbyggerne - dvs. kommunens eiere/skattebetalerne - ikke skal ha kunnskap om størrelsen på disse enorme kostnader er hinsides det akseptable. Utover det vil det komme betydelige ekstrakostnader slik som de krevende jobbene med å forandre S/S pensjonskassesystemer til Kr sands, generalisering av avgifter, "harmonisere" lønn etc. Den manglende interessen for distrikter - slik som Finsland, Søgne nord mv. - som absolutt burde blitt viet oppmerksomhet - ble forøvrig gitt en bekmørk pekepinn på da K3-ordførerne ikke rakk lenger nord enn til Nodeland på sin bli-kjent-tur. "Det er det ikke tid til " var det symptomatiske svaret, men båttur fra Ålo til Ny-Hellesund og bespisning på Verftet ble det tid til.

Begynner det endelig å demre for de to S/S-ordførerne som har kjempet mot folket/som sto i front for å nedlegge kommunene våre - at storbysammenslåingen/sentralisering betyr monopolisering av makt, distrikt - og identitetssvekkelse, at innbyggerne i større grad blir produksjonsbrikker og at man skrur tiden tilbake mot den gamle, forhatte embetsmannstiden da byfolk herset over folk i distriktene?

Beskrevet overvalsing - og senere tids uttalelser i Budstikka/N247 indikerer det - og at forelskelsen til beileren fra Kr sand har endt i tragedie. For noen annen årsak enn kommunereformen/mistillit til fremtidig sammenslåing er det ikke når Søgne nå diametralt har endret sin økonomi fra driftsoverskudd på hhv. 37, 40, 26 mill i årene 2015, 2016, 2017 til antatt budsjettunderskudd på 14 mill i 2018. Ekstraordinære lønnsøkninger, tung investering i 2019, driften subsidieres med disposisjonsfondet, og utover det hastes ytterligere budsjettøkninger før sammenslåingen, slik som bedre mobildekning med tilhørende uttalelser i kommunestyresalen: "Dette må på plass før kommunesammenslåing. Det er det viktigste. Tempo, tempo". Og buss til funksjonshemmede: "Politikerne var opptatt av at en slik buss måtte knyttes tett til Søgne så en ikke risikerer at den forsvinner til Kristiansand etter sammenslåingen". "Det er ikke slik at alt er bedre i Kristiansand og at vi skal tilpasse oss dere. Det må bli større fokus på at vi skal bygge noe nytt" - sa Søgneordføreren om forslaget til fremtidig organisering av idrett. "Hold fingrene unna Høllen, Harald Furre"; er et annet sitat - og sistnevntes mistillit til Søgnes pengeforbruk ble uttrykt både i ord og at han "så hardt" på sine kollegaer i Søgne.

"Plastikkmat" kalte ordføreren i Songdalen maten som serveres til eldre i Kr sand (for å spare penger gir Kr sandpolitikerne syke og eldre vakumpakket storproduksjonsmat), og mistilliten til at Furre co. vil nedlegge kjøkkenet på Songdalstunet var så stor at han fattet et nødpip-kommunestyrevedtak om at kjøkkenet på Songdalstunet må bestå etter sammenslåingen. Stående foran Furre og hele fellesnemnda for Nye Kristiansand fant Greibesland det også nødvendig å instruere dem ang. Tronstad vannverk: "Ikke no kødd med vannverket". Fremskynding mht. hall på Hortemo bifalt han også, "viktig å få landet skolesaken" på Vollan før sammenslåingen, sa han i tillegg, - "etter 2020 har vi null styring" uttalte en annen i kommunestyret. Og den tidligere dypt forelskete ordføreren blottla til fulle sin mistillit til storby med forklaringen: "Fordi når vi skal inn i ny kommune så tror vi at vi vil havne bak i en kø, og byggingen ville blitt utsatt".

Til ungdommen

Innsendt fredagsquiz

Høyre holder ord

Søgne og bare Søgne

Legevakt og eldre

Høy verdi med kulturhus

Byttefesten ble en suksess

Voksne som vil vondt

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke