bsnett.no

Når hevnen ikke er søt

Meninger · Publisert 00:10, 17 nov 2018

Granskningen i Søgne er historien om hevnen som var varslet. I et møte i vinter ble ordfører Astrid Hilde truet med hevn hvis hun gjorde alvor av å vitne i varslersaken i Kristiansand tingrett. Ordføreren vitnet, og få dager senere startet en hektisk møteaktivitet på rådhuset, som kulminerte i røde dokumenter som ble delt ut til politiske gruppeledere utenom ordinær saksgang.

Granskningsrapporten fra advokatfirmaet Kluge er klar. Ordføreren er frifunnet på alle plan, og rådmannen og støttespillerne hans nådde ikke fram i sitt forsøk på ensidig granskning og sverting av ordfører. Rådmannen forsøker nå å hindre ordinær utsendelse av rapporten til kommunestyret, han vil hindre at rapporten blir offentlig kjent. Ordføreren mener hun som ordfører har rett til å beslutte utsendelse av saksdokumenter til kommunestyret. Hun fikk formannskapets støtte til å utsette innkalling til kommende kommunestyremøte, dersom rådmannen hindrer utsendelse. Jeg spør meg, hva er det i rapporten som rådmannen er så bekymret for, at han risikerer avlysning av kommunestyremøtet?

Bråket i Søgne er ikke en politisk konflikt. Det er heller ikke en personkonflikt mellom rådmann og ordfører. Bråket i Søgne handler om manipulerende ledelse, mobbing og trakassering av utvalgte ansatte (og ordfører), de fleste kvinner. Fellesnevner er at de alle har turt å si imot rådmannen. En kilde sier: «Er du kritisk mot rådmannen så får du kjørt deg». Miljøet rundt rådmannen i Søgne svarer med ryktespredning, planting av utroskapsrykter, trusler og forsøk på å gjøre syk.

Arbeidstilsynet var inne i bildet og kartla at mange ansatte i administrasjonsavdelingen var redde for at ytringer kunne få negative følger. I dommen fra Kristiansand Tingrett i januar 2018 går det fram at administrasjonsavdelingen har hatt en kultur som blir oppfattet som fryktbasert. Dommen sier at det er bevist at det foregår utfrysing, og at det foregår gjengjeldelse. De to varslerne, som vant, har fortsatt ikke fått jobben sin tilbake.

Granskningen kom skjevt ut fra start. Varslingsmottaket i Søgne kommune klarte å sende ut feil dokument, dokumenter som var utarbeidet av en av partene som skulle granskes, og dokumenter med feil oppgavebeskrivelse. Var dette rådmannens forsøk på å påvirke granskningen?

I ettertid hevder Kluge at de hadde forstått mandatet rett, til tross for at de fikk feil oppgaveformulering. Alternativet ville jo vært at de måtte gjøre jobben på nytt. Så måtte da Kluge spørre om utvidet ramme. Og flertallet i kommunestyret vedtok å utvide bevilgningen til granskning til 400.000 kroner, i samme møte som det ble informert om at Søgneskolene måtte si opp lærere på grunn av dårlig økonomi.

Bråket rundt rådmannen i Søgne startet ikke med Astrid Hilde som ordfører fra 2015. Allerede våren 2014 ønsket politikere i Søgne å arbeide med misnøyen blant ansatte. Ordførere Severinsen uttalte seg, og sa hun ville ta grep. Det har vært mellom 25 og 30 varslersaker mot toppledelsen i Søgne kommune. Allerede i 2008 var arkivrutinene på rådhuset i medias lys. Statsarkivet i Kristiansand pekte på flere mangler ved Søgne kommunes journalføringspraksis, og varslet stedlig tilsyn i 2009.

Bråket i Søgne er i ferd med å flytte seg til Nye Kristiansand. Politiske topper, med Harald Furre i spissen, ser på bråket som personkonflikt. Og forstår ikke at det allerede er i ferd med å ramme Nye Kristiansand.

Vårtegn på Nodeland

Primulaen har dukket frem på Hølleheia

Nedover fra første klasse

Et lite vårtegn

Snøen smelter snart

Stor og ekte glede

Et klokt og godt vedtak

I hurtig forandring

Snøengler

Ikke ta, men søke og få

Et attraktivt engasjement

Om politisk ufølsomhet og kynisme

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke