Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Tvangssammenslåingen – derfor ble det bok om den

Meninger · Publisert 20:00, 21 mai 2018

Nedleggelsen av Søgne og Songdalen kommune er omtalt som den viktigste saken i Søgne/Songdalen på 50 år og ca 18 000 innbyggere blir berørt. Kommunene opphører, rådhusene nedlegges, lokaldemokratiet fjernes.

I nye Kristiansand vil bystyret bestå av 71 representanter – ca. 58 vil være bosatt i dagens Kristiansand, ca. 8 fra Søgne og ca. 5 fra Songdalen – målt etter innbyggertall. De åtte og fem får ingen beslutningsrett i saker angående Søgne og Songdalen; de 58 – som bor i dagens Kristiansand – avgjør. Eksempelvis kommuneplanen med tilhørende kommuneutvikling – og alt fra eiendomsavgift, om Søgne/Songdalen skal prioriteres med egen legevakt/innføre parkeringsavgift osv.

I folkeavstemningen var overveldende 71,5 prosent mot storbysammenslåing i Søgne, 66 prosent mot i Songdalen – i innbyggerundersøkelsen ca. 2/3 mot. Disse tallene var relatert til en storbysammenslåing der intensjonsavtale med folkevalgte kommunedelsutvalg mv. inngikk. Folkets motstand hadde selvsagt vært enda større mht. dagens sammenslåing (K3) der nevnte lokaldemokratimodell mangler.

Både Søgne og Songdalen kommunestyre fattet vedtak mot sammenslåing. Songdalens betingelse for si ja var at Søgne vedtok ja, men Søgne vedtok nei. I Songdalens vedtak ble det forøvrig presisert at kommunen ville stå alene (være en K1-kommune) dersom prosessen ikke førte frem innen en fastsatt tidsfrist, hvilken den heller ikke gjorde.

Således manglet grunnlaget for å nedlegge Søgne og Songdalen kommune. Men hele lokaldemokratiet – både folket (kommunens eiere) og begge kommunestyrevedtakene – ble overkjørt.

Stortingets basis for kommunereformen var frivillighet. Men i "helt spesielle tilfeller" og der "en kommune" sperret for sammenslåing ble samarbeidspartiene enige om å kunne bruke tvang (imidlertid trakk KrF seg). Søgne og Songdalen hører ikke til "helt spesielle tilfeller" og det var heller ikke en kommune (slik det stod i saksutredningen til Stortinget), men to kommuner som sperret. – Stortinget ble derved ført bak lyset, og det var også andre graverende mangler/feil i saksutredningen.

Undertegnede stilte spørsmål til ordførerne i Søgne og Songdalen om saksbehandlingen og deres tilhørende roller, i innlegg – Bsnett, 27.8. og 15.11.2017. I sistnevnte innlegg ble stilt fem spørsmål – på vegne av innbyggerne – om aktuelt kommunestyrevedtak og hvorfor ordførerne ikke før og etter stortingsvedtaket korrigerte/protesterte på saksutredningen etc.

Ordføreren i Søgne nektet hele tiden å svare, ordføreren i Songdalen likeså – da svaret han ble presset til å avgi 21.11 på Bsnett ikke var svar på de fem spørsmålene, og det særdeles mangelfulle han kom med ble dessuten tilbakevist i tilsvar, 27.11.

Mht. til aktuelt kommunestyrevedtak sendte ordføreren i Songdalen, 20. 7. 2017, e-post til undertegnede med følgende konklusjon: "Songdalen har ingen offisiell tolkning av vedtaket i kommunestyret, og hvis du sendte spørsmålet til samtlige kommunestyrerepresentanter, så vil du helt sikkert få ulike svar." En slik konklusjon var totalt uakseptabelt i denne genuint viktige saken - minimumskravet skal selvsagt være et klart/utvetydig vedtak; - ordføreren nektet deretter å svare.

Og det var altså dette vedtaket - der ordførerne (som er kommunestyrenes møteledere) fremsatte vedtaket i strid med vedtakets ordlyd - og motsatt av andre kommunestyrerepresentanters mening - som dannet grunnlag for nedleggelsen av Søgne og Songdalen kommune. - For dem er det utrolig nok ok at kommunestyrerepresentantene hadde motsatt syn av dem selv mht. det vedtaket som gjaldt nedleggelsen av 2 kommuner og som var den viktigste saken for innbyggerne på 50 år.

Det var dessuten "helt avgjørende" for ordførerne – for å gå inn for sammenslåing med Kristiansand – at Søgne og Songdalen fikk kommunedelsutvalg; innbyggerne ble tutet ørene fulle med det. Nå sitter ordførerne (forøvrig ombud for innbyggerne) i fellesnemnda for nye Kristiansand og dolker lokaldemokratiet i Søgne og Songdalen i ryggen med å si nei til kommunedelsutvalg, samtidig som samtlige syv som er gitt stillinger i den nye toppledelsen bor i Kristiansand kommune (to av dem i pendlerbolig).

– Det er ikke slik vi skal ha det i Søgne og Songdalen; slikt skal heller ikke forties. Heller ikke skal man nedlegge kommuner i Norge, og bygge nye – på et slikt uakseptabelt grunnlag. Stortinget – dvs. Norges nasjonalforsamling – skal selvsagt fatte vedtak basert på en faktumbasert og redelig saksutredning. Det påhviler derfor Stortinget en klar forpliktelse til å ta denne saken opp på nytt da dette ikke var tilfellet. – Tvangsvedtaket er et overgrep mot folk i Søgne/Songdalen og en skamplett på det norske folkestyret.

Forties skal heller ikke at kommunereformen – allerede før tidspunktet for sammenslåingene – vil overstige enorme 5 000 millioner kr i kostnader (intern arbeidskraft i tillegg), har skapt dyp splid, og et resultat – i forhold til intensjonen – som i stor grad er fiasko og paradoksalt. Eksempelvis er det fremdeles 125 igjen av de aller minste kommunene (under 3 000 innbyggere), hvilket betød at andelen av dem kun er redusert med 2 prosent.

Pr. 20. desember 2017 (ca. 1/2 år etter første forespørsel) – hadde fremdeles ikke ordførerne besvart aktuelle spørsmål ang. saksbehandlingen. Da bestemte undertegnede seg for å gjennomgå saksbehandlingen inn til Stortinget, imøtegå argumentasjonen for å nedlegge Søgne og Songdalen kommune, få presentert folkets store motstand etc. – for så å gi dette ut i bokform. I innholdet inngår også saksbehandlingen/overgrepet mot innbyggerne i Marnardal.

Ordførerne m.fl.s egentlige ønske var i tillegg å nedlegge mange flere kommuner (K7 og K5) og vi har en fylkesmann som ønsker å nedlegge utrolige 25 av Agders 30 kommuner – samt en Kristiansandsordfører som berømmet dette og synes det var "modig". Boken er også skrevet for å unngå ytterligere maktmisbruk overfor innbyggerne.

Sist, og ikke minst, skal folkeflertallet – de som stemte mot sammenslåing og som ville beholde kommunene Søgne og Songdalen med deres identitet, kultur og lokaldemokrati – ha sin skriftlige utredning/argumentasjon. – Utallige sider med saksutredninger/propaganda er skrevet av dem som overkjørte folkets mening.

Til ungdommen

Innsendt fredagsquiz

Høyre holder ord

Søgne og bare Søgne

Legevakt og eldre

Høy verdi med kulturhus

Byttefesten ble en suksess

Voksne som vil vondt

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke