Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Birkelid på agendaen

Politikk · Publisert 21:06, 12 mar 2015

Birkelidområdet sto på agendaen da Kultur- og utviklingskomitéen i Songdalen hadde møte torsdag ettermiddag.

– La oss starte en forsiktig diskusjon rundt Birkelid, en diskusjon som må følges opp på en eller annen måte, sa komitéens leder Helge Stapnes innledningsvis. Han pekte på de fakta at flyktningemottaket nå er borte og ting forfaller.

– Vi må få en plan for hva vi ønsker med området, sa Stapnes.

Kjell Sverre Langenes orienterte om historikken rundt Birkelid fra der var barnehjem, spesialskole og frem til i dag der Songdalen kommune står som eier av det 115 mål store området. Et område som skal benyttes til allmennyttige formål. Langenes skisserte en del aktuelle innspill som har kommet vedrørende Birkelid i 2015:

* Oasen ønsker å videreføre leiekontrakten og inngå festeavtale for tomt for egne bygg.

* Medieoppslag knyttet til dårlig vedlikehold av bygningene.

* Innspill om å ta ny kontakt med statlige myndigheter for å endre betingelsene som begrenser utnyttelsen av Birkelid.

* Asylmottaket lagt ned pr. 01.01.15

* Tjeneste- og levekårskomiteen 10.03.15:

   * Administrasjonen utreder hvordan forutsetningen for at Songdalen kan bli en demensvennlig kommune

     herunder etablering av demensvennlig landsby på Birkelid.

Hva skjer videre?

– Birkelid har, og har hatt, en del byggtekniske utfordringer. Det ligger et potensiale, men krevende kostnadsmessig å ruste det opp. Et alternativ kan være å fjerne en del av bygningsmassene, sa teknisk sjef i Songdalen kommune, Knut Svendsen. Han pekte på oversiktskartet over bygningsmassen på Birkelid, og byggene på Solbakken som står tomme etter at flyktningemottaket flyttet.

– Det er krevende å sitte på dette når det ikke er i bruk, sa Svendsen.

– Det er ikke noe som tyder på at vi får den type leie (asylmottak) de nærmeste årene, sa Langenes.

Svendsen oppfordret politikerne til å ta en realdiskusjon om hva Birkelid skal brukes til.

– Gi et signal til Oasen. De har ikke kontrakt lengre enn til 2017, det må politikerne ta innover seg, sa Svendsen. Han fortalte videre om "det hvite hus" som, i følge Svendsen, per i dag rommer fotoklubben, flere typer vevkjerringer og kommuneskalden. (Forfatter Gaute Heivoll har fått sin egen skriverstue i bygget).

– Frivillige lag og organisasjoner går innunder allmennyttige interesser. Barnehagen er bygd med tanke på å stå der i mange tiår. Geotekniske undersøkelser viser at det er mulig å bygge der. Det må tas en diskusjon på vegen. Den er ikke i den kapasitetsstørrelse som den bør være, fastslo Svendsen.  Og spurte:

– Hva skal en gjøre med hengebroa? Den varer ikke evig, og har begynt å nærme seg levetida si. Det må rådmannen se på i neste økonomiperiode.

Helge Stapnes orienterte forsamlingen om et innspill han hadde fått fra Dagfinn Lassen som mente at ny videregående skole bør ligge på Birkelid og ikke på Tangvall.

– Vi har eid Birkelid i 14-15 år nå, og levd fra hånd til munn. Den store planen av hva vi skal bruke området til på lang sikt har vi ikke hatt. Vi må gjøre noe slik at innbyggerne i Songdalen ser at vi har en plan, og forvalte området bedre enn hva vi har gjort. Et sted må vi starte, sa Stapnes. Og ba så om innspill fra politikerne.

– Jeg har jo min arbeidsgiver der ute, begynte Arne Skraastad (KrF) sitt innlegg.

– Vi kommer ikke til å diskutere habilitet i dag, repliserte Stapnes (Ap).

Skraastad mente det må en ordentlig utredning til før politisk behandling, og uttrykte usikkerhet om hvem de eksisterende bygg egentlig er nyttige for.

– Songvaar er ikke laget til skoledrift i alle fall, sa Skraastad. 

– Jeg har glemt å spørre, er dette noe vi bør bruke tid på, undret Stapnes.

– Det er veldig viktig. Få det på kartet. Kanskje vi bør sette av penger til vurdering av hele bygningsmassen. Det er kostbare konstruksjoner både å kvitte seg med og bygge om. Vi må ha en plan, sa Svein Grødum (H).

– Jeg mener det er muligheter i det som er der i dag. Et fantastisk flott område til rekreasjon og andre ting. Vi må være villige til å tenke nytt og annerledes, sa Skraastad.

– Jeg ser ikke at vi har noe å tape på å ta en dialog med staten på det, sa Stapnes.

– Vi har bruk for området. Det er ikke mye plass igjen i sentrum. Ha kommunereformen litt i bakgrunnen. Demenslandsby, eldreomsorg og helse,- vi har noen utfordringer i forhold til arealer, sa Kirsten Hallandvik (Ap).

Grødum tok opp tiltak ned mot elva, og vegvesenets behov for deponering av steinmasser.

– Vi må være langt fremme og gjøre disse henvendelsene. Tilegene oss mer areale enn vi har i dag og kan bebygge på, sa Grødum.

– Birkelid har blitt forringet gjennom 15 år. Det er det som er det sørgelige, sa Reidar Heivoll (Sp). Han fortsatte:

– Vi er kommet ett skritt tilbake. Vi må ha flere tanker samtidig. Jeg er facinert av tanken om videregående skole. Det hadde vært helt topp, men vet det ikke er så enkelt. Vi må prøve å ikke sove for lenge her. Kyra dauer mens gresset gror. Det er prisverdig at Høyre får det opp på banen. Vi må gjøre noe, sa Senterpartipolitikeren Heivoll.

– Skal vi be om bro over til et 100 mål stort område før vi vet hva vi skal bruke det til, spurte Stapnes.

– Jeg ser for meg mulighet for et samarbeid mellom det offentlige og private aktører om utnyttelse av Birkelid, sa Grødum.

Trafikksituasjonen

– Rekkefølgekrav på gang- og sykkelsti. Hvorfor stiller ingen spørsmål om rekkefølgekrav når Oasen er der? Mye mer trafikk ut der tåler ikke Birkenesveien, sa Stapnes.

– Det er litt "galemathias" med tanke på antall elever, barnehagebarn og ansatte som ferdes der, sa Skraastad.

– Vi har nylig vedtatt en trafikksikkerhetsplan der vi IKKE har prioritert den veien, sa Stapnes.

Tidsperspektiv

Framdriftsplaner og tidsperspektiv ble drøftet.

– Skal vi ha det litt gøy med det i valgkampen, spurte Stapnes.

– Jeg syns det haster litt, svarte Grødum.

– La oss gjøre en henvendelse til Staten så fort som mulig. ASAP, sa Stapnes.

– En henvendelse til Oasen er en del av denne planen. Det haster, sa Skraastad.

Konklusjonen ble at det er realistisk å komme opp med forslag i inneværende kommunestyreperiode. Demenslandsby er også en av de ting som har blitt foreslått at Birkelidområdet kan bli benyttet til.

– Alt som kan være med er jo interessant, også videregående skole, sa Heivoll.

– Fengsel med det samme? spurte partikollega Marit Kleveland Hagen (Sp).

– Birkelid er for lite til fengsel. La andre kjempe om det, avsluttet Stapnes.

– Da satser vi på en fremdrift i denne perioden, konkluderte Kjell Sverre Langenes.

 

– Vi må prøve å ikke sove for lenge her. Kyra dauer mens graset gror, sa Reidar Heivoll (Sp). Foto: Klara Turid Fidje Frettun

På tilhørerbenken satt Anders Ramsland (H), Roar Tufteland (økonomisjef Oasen skole) og Jan Erik Tønnesland (Ap). Ordfører Johnny Greibesland (Sp) var også blant tilhørerne mens Birkelidsaken ble drøftet i kultur- og utviklingskomitéen. Foto: Klara Turid Fidje Frettun

Få Budstikkas nyhetsbrev hver fredag

* indicates required

Innsendt fredagsquiz

Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke