Vêrvarsel frå Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

bsnett.no

Evalueringsgruppen: Christian Eikeland (Frp), Bjørn Egeli (Ap), Anne Christin Høyem (merkantil) og Sigrun Sæther (KrF).

Ønsker innspill vedrørende elevombudet i Søgne

Stillingen til elevombudet i Søgne skal nå evalueres. Gruppen som gjør dette ønsker å få høre hva elever og foresatte mener.

Politikk · Publisert 15:19, 10 nov 2017

28. januar 2016 vedtok Søgne kommunestyre å etablere et elevombud i inntil 50 prosent stilling. Det ble også vedtatt at stillingen skulle evalueres etter et år. Tone Martha Sødal tiltrådte stillingen i august 2016. Nå er det satt ned en arbeidsgruppe som skal evaluere stillingen, se om mandatet er dekkende og om det er behov for en større stillingsbrøk.

18. oktober ble Christian Eikeland (Frp), Bjørn Egeli (Ap) og Sigrun Sæther (KrF) valgt til å sitte i arbeidsgruppen. Denne uken hadde de sitt første møte.

– Vi vil gjerne ha innspill fra foresatte og foreldre som har bedre innsikt i dette enn vi, sier Egeli.

Innspillene skal ikke sendes til Søgne kommune, da elevombudet ikke er administrativt tilknyttet administrasjonen, men sorterer under formannskapet.

– De kan ringe eller sende mail til meg, og dette vil da selvsagt bli behandlet konfidensielt. Det er veldig viktig for oss at vi får informasjon for å kunne evaluere dette på beste måte, sier Egeli.

Mandat for elevombud

Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.

Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososiale læringsmiljøet de har krav på.

Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.

Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing

Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret. 
 

Få Budstikkas nyhetsbrev hver fredag

* indicates required
Adresse: Linnegrøvan 24, 4640 Søgne
Åpningstider: mandag - fredag, 09:00 - 16:00
Organisasjonsnummer: 980656969

Sentralbord: 38 16 80 00
E-post: post@bsnett.no
Tips oss: tips@bsnett.no, 95 96 97 00
Vaktjournalist: 95 96 97 00, 16:00 - 21:00

Ansvarlig redaktør: Fridtjof Borø Nygaard, 905 48 988
Markedssjef: Lene Anderssen, 922 94 593
©Søgne og Songdalen Budstikke